Tilgjengelighetserklæring for tonsberg.friskus.com/events

 • tonsberg.friskus.com/events
 • TØNSBERG KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 383 681
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TØNSBERG KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tonsberg.friskus.com/events slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler mellom anna bildetekst under bilder og alternativ tekst på bilder. Vi følger dette opp ila. 2023.

Innhold som bryter kravet

Her har vi noen mangler som må utbedres. Vi følger opp dette ila. 2023.

Innhold som bryter kravet

Noen steder må kontrastene forbedres. Vi følger opp dette ila. 2023.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle elementer er nåbare ved TAB eller i fornuftig rekkefølge. Vi følger opp dette ila. 2023.

Innhold som bryter kravet

Vi bruker ikke sidetitler. Behovet skal sjekkes.

Innhold som bryter kravet

Den fikses sammen med 1.3.2 og 2.1.1 i løpet av 2023.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dette er innhold som bryter kravet i regelverket nå. Vi mangler denne funksjonaliteten i løysinga i dag, men retter det så fort som mulig.

Innhold som bryter kravet

Den fikses sammen med 1.3.2 og 2.1.1 i løpet av 2023

Innhold som bryter kravet

Her har vi noen mangler for administratorer. Disse fikses i løpet av 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å bruke Friskus sine nettsider. Vi følger retningslinjene til EUs webdirektiv (WAD) og WCAG standarden for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

I Friskus jobber vi kontinuerlig med å tilfredsstille minst AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG standarden for å sikre et tilgjengelig nettsted.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:
• Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av våre brukere.
• Brukerne skal kunne navigere på nettstedet og betjene grensesnittet.
• Nettstedet skal være robust, lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
• Innholdet skal være kompatibelt med hjelpemiddelteknologi.

Slik jobber vi:
• Universell utforming er en del av daglig forvaltning og videreutvikling av nettstedet.
• Vi har kontinuerlig forbedring på å rette opp WCAG-feil.
• Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.