Tilgjengelighetserklæring for luftfartstilsynet.no

 • luftfartstilsynet.no
 • LUFTFARTSTILSYNET, organisasjonsnummer 981 105 516
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LUFTFARTSTILSYNET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på luftfartstilsynet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Stort etterslep av tidligere publikasjoner.

Innhold som bryter kravet

Det benyttes flere skjemaer som kun eksisteres i PDF-format.

Innhold som bryter kravet

Noen grafer er utformet med farge som eneste visuelle virkemiddel.

Innhold som bryter kravet

Har ikke implementert denne funksjonen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Etablert som rutine og standard prosedyre, men finnes eksempler på at de ikke er fulgt.

Innhold som bryter kravet

Har ikke vært en kjent problemstilling for oss tidligere. Avventer testing av nettsiden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Luftfartstilsynet har per januar 2023 igangsatt testing av nettsiden vår gjennom ekstern leverandør, Useit. Tilgjengelighetserklæring vil bli oppdatert når testing og kartlegging er fullført.

I tillegg til det konkrete arbeidet med å imøtekomme nye krav gitt i WAD og WCAG 2.1, har vi et kontinuerlig fokus på universell utforming på våre nettsider, som for eksempel tekstalternativer, klarspråk, tastaturnavigering. Det ble høsten 2022 igangsatt et arbeid for å justere nettsidene med tanke ytterligere forbedringer innen universell utforming.