Tilgjengelighetserklæring for mtnu.no

 • mtnu.no
 • MIDT-TELEMARK OG NOME UTVIKLING AS, organisasjonsnummer 986 425 535

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 26 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MIDT-TELEMARK OG NOME UTVIKLING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på mtnu.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke tekstalternativ til bilder og mangler beskrivelse av formål på lenkede bilder på fremsiden til nettsiden, fordi dette ikke er lagt inn ved utforming av nettside og opprettelse av nye sider. På grunn av dette vil ikke alle få tilgang til informasjon i bildene.  

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler understreking på lenker og kontrasten alene er for lav. Lenkene markeres tydelig ved pilnavigasjon.

Vedlagte filer på nettsiden mangler utfyllende og forklarende tekst på enkelte diagrammer.

Alt innhold er derfor ikke tilgjengelig for alle. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

I bunnteksten på nettsidene er det for lav kontrast slik at noe av teksten blir vanskelig å lese. Lenker i "regular size" har ikke god nok kontrast. Resulterer i at noe av innholdet på nettsiden blir lite tilgjengelig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekst benyttes mye i bilder på fremsiden av nettsiden som ofte inneholder viktig informasjon. Plattformen er konstruert slik for innhold som skal fremheves, men det resulterer i at ikke alle får tilgang på informasjon som kan være viktig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lav kontrast i enkelte filer vedlagt på nettsiden. Inneholder statistikk som ikke blir tilgjengelig for alle. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler søkefelt på mobil. Kan gjøre noe av innholdet vanskelig å finne. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ledetekster i skjema mangler beskrivelser. Kan gjøre det vanskelig ved utfyllelser av skjema. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Menyelementene endrer farge for å vise at de er markert, men kontrasten er for lav. Dette gjør det vanskelig å se hvilke menyelement som faktisk er markert. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler beskrivelse av hva som er feil. Skjemanene opplyser kun at det er et felt som er obligatorisk. Gjør det at det kan være vanskelig å fylle ut skjemaene. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke testet da vi planlegger å gjøre om på nettsidene våre innen kort tid.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .