Tilgjengelighetserklæring for ovre-eiker.kommune.no

 • ovre-eiker.kommune.no
 • ØVRE EIKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 954 597 482
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØVRE EIKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ovre-eiker.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

- Bildegalleri: Bilder i bildegalleri kan klikkes på for å åpne i stort format og skal derfor ha alternativ tekst som beskriver dette (klikk for stort bilde) - dette mangler. 

- Bilde tilknyttet kontaktperson: Ikke mulig å kunne angi alternativ tekst på bilde tilknyttet kontaktperson.

- Imagemap: Lenketeksten bør inneholde informasjon om at lenken åpnes i nytt vindu, gjør ikke det per nå.

- Filgalleri: Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.

- Bilde i lenkesamling: Alternativ tekst kommer ikke med i HTML-kode.

- Bilde: Bilder i filtervisning mangler atributt for alternativ tekst.

- Artikkeloversikt på forsiden: Alternativ tekst og bildetekst har byttet plass.

Leverandør kjenner til samtlige feil og har dem på listen over planlagte feilrettinger.

Innhold som bryter kravet

- Overskrifter på forsiden: Overskrifter på artikler i artikkeloversikten har ikke overskriftskode.
- Tabell: Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt. 

Leverandør er klar over feilene og har dem på feilrettingslista.

 

Innhold som bryter kravet

Alle steder der ikoner med italic element er benyttet skal skjules for skjermleseren. Dette gjelder for eksempel ikon for å bla til neste bilde i et bildegalleri.

Leverandør er klar over feilen og har den på feilrettingslista.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Flere av feltene og knappene i lag og organisasjoner mangler fokusmarkering.

Leverandør er klar over feilen og har den på feilrettingslista.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler feks. egendefinerg, faq, tabeller. Det er heller ikke mulig å angi språk for kalenderoppføringer.

Leverandør er klar over feilen og har den på feilrettingslista.

Innhold som bryter kravet

Leverandør er usikker på om obligatoriske inputfelt er kodet korrekt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

- Bildegalleri: Bildegalleri mangler aria-label
- Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.
- Person: Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Leverandør kjenner til feilene og har dem på feilrettingslista.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .