Tilgjengelighetserklæring for smart-data.no

 • smart-data.no
 • HAMAR KOMMUNE, organisasjonsnummer 970 540 008
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAMAR KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på smart-data.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstalternativ til bilder på nettsiden, fordi vi ikke har rukket å oppdatere dette ennå. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i bilder. 

Innhold som bryter kravet

Siden lenker til film fra informasjonsmøte, som ikke inneholder undertekst. Synshemmede får ikke tilgang til informasjonen i filmen. Vi vil utbedre dette, men har ikke rukket det ennå. 

Innhold som bryter kravet

Overskrifter er brukt i feil rekkefølge. Vi har ikke rukket å utbedre dette ennå. 

Innhold som bryter kravet

Det er for lav kontrast mellom tekst og bakgrunn på nettsiden, som gjør at innholdet ikke er tilgjengelig for synshemmede. Vi har ikke rukket å utbedre dette ennå. 

Innhold som bryter kravet

Det er tekst på nettsiden som er statisk i linjehøyde og skriftstørrelse, og som ikke kan endres. Vi jobber med å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å zoome til 400% størrelse uten tap av informasjon. Det gjør at nettsiden ikke er tilgjengelig for synshemmede. Vi jobber med å utbedre dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe direkte til hovedinnholdet på nettsiden, noe som kan gjøre det vanskelig å navigere, finne innhold og vite hvor man befinner seg på siden. Vi jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Siden lenker til PDFer uten kodet tittel, noe som kan gjøre det vanskelig å navigere, finne innhold og vite hvor man befinner seg på siden. Vi jobber med å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Det er lenker på nettsiden uten lenketekst som beskriver mål og funksjon for lenken. Vi jobber med å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Siden har lenker uten lenketekster. Vi jobber med å utbedre dette. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket til alt innhold på nettsiden er ikke gitt i koden. Vi jobber med å utbedre dette. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Lenkene i PDF er ikke kodet riktig. Vi jobber med å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Brukeren får ikke statusmeldinger om viktige endringer på siden uten at det gir kontetsendring, fordi det ikke er kodet inn statusbeskjed når JavaScript er deaktivert. Vi jobber med å utbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .