Tilgjengelighetserklæring for GIVAS

 • GIVAS
 • GIVAS IKS, organisasjonsnummer 989 016 245
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GIVAS IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på GIVAS slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Racaptcha mangler alternative måter

Innhold som bryter kravet

Ingen egen teksting utover Youtube sin. 

Innhold som bryter kravet

Ingen egen teksting utover Youtube sin. 

Innhold som bryter kravet

Noen skjemainndata mangler navn/ledetekst.

Tabell brukes for å styre layout og utseende

Navigasjonsmeny er ikke kodet som det ser ut som

Noen tekster er veldig små i størrelse som er vanskelig å lese.

Innhold som bryter kravet

Noen overskriftsnivåer er ignorert.

Innhold som bryter kravet

Inndataformål mangler på noen skjemaelementer. 

Innhold som bryter kravet

Veldig lav fargekontrast mellom tekst og bakgrunnsfarge.

Innhold som bryter kravet

Lav fargekontrast mellom ikke-tekstlig innhold og innhold/farge som ligger ved siden av.

Innhold som bryter kravet

Ikke mulig å ekspandere navigasjonsmenyen med tastatur.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Umulig å navigere med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Umulig å navigere med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Mangler en mekanisme for å hoppe til hovedinnhold.

Innhold som bryter kravet

Umulig å navigere med tastaturet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

For feil som oppdages automatisk på gebyrkalkulator vises ikke hvor feilen har oppstått visuelt, ellers dukker de topp en tekstmelding om feilen.

Innhold som bryter kravet

Det vises ikke  instruksjoner i skjemaelementer til kontaktskjema som må fylles ut.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Ikke alle skjemainndata/lenker/komponenter har navn eller rolle som bestemmes programmeringsmessig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .