Tilgjengelighetserklæring for digin.vtfk.no

 • digin.vtfk.no
 • TELEMARK FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 929 882 989
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TELEMARK FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på digin.vtfk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på nettsiden som mangler tekstalternativer. Dette påvirker brukere som benytter seg av skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere landemerker med samme navn under samme foreldre element. Disse burde være unike for å unngå forvirring for brukere som benytter seg av skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere tekst lenker på siden som bare indikeres ved bruk av farge, dette kan skape problemer for brukere som er fargeblinde eller svaksynte.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere lenker og mindre tekster som ikke passerer minimum kontrast krav, dette påvirker brukere som er fargeblinde og svaksynte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes knapper på siden som ikke mulig å fokusere på med tastatur, dette kan påvirke brukere  som har nedsett motorikk, svaksynte og blinde.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke noen snarvei for å hoppe over blokker, dette vil påvirke brukere som benytter seg av skjermlesere og tastatur.

Innhold som bryter kravet

Den mobile navigasjons menyen blir alltid fokusert først, selv om den ikke er synlig for bruker. Dette påvirker brukere som benytter seg av tastatur og skjermleser.

Innhold som bryter kravet

.

Innhold som bryter kravet

Det er sider som inneholder flere H1 elementer, som ikke er semantisk riktig, og kan skape forvirring for brukere som benytter seg av skjermlesere og tastatur. 

Innhold som bryter kravet

Det er nesten ingen elementer på siden som har synlig fokus, dette vil påvirke brukere som benytter seg av tastatur.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Søke funksjon på siden bruker engelsk tekst, men har ikke markert teksten med hvilket språk som brukes. Dette vil påvirke brukere som benytter seg av skjermlesere og brukere med nedsett kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere input elementer som mangler ledetekster. Dette vil påvirke brukere som benytter seg av skjermlesere og tastatur. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes knapper på siden som mangler ledetekst, dette påvirker brukere som benytter seg av skjermlesere, skjermforstørring og programvare for talegjenkjenning.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .