Tilgjengelighetserklæring for Oslohavn.no

 • Oslohavn.no
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Oslohavn.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). Se eksempelvis https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/gronn-teknologi-mot-plast-i-oslofjor…, https://www.oslohavn.no/no/meny/klima-og-miljo-i-oslo-by-og-havn/havned… og https://www.oslohavn.no/no/arkiv/arkiv-2019/gastenparken-er-apnet/.

Innhold som bryter kravet

Testene har avdekket at det ligger tomme overskrifter på flere av sidene. En overskrift anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til brukeren. Dette er tilfelle bl.a. på https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/oslo-havnelangs-2022/ (over overskriften "Trettenparken / Filipstad"), https://www.oslohavn.no/no/meny/klima-og-miljo-i-oslo-by-og-havn/nullut… (over overskriften "Verdens første utslippsfrie havn") og https://www.oslohavn.no/no/meny/om-oslo-havn/presse/ (nederste kontaktblokk) 

Innhold som bryter kravet

Skjemafeltene i de testede skjemaene ser ut til å være kodet med type-attributter og mangler autocomplete-attributt med rett innhold. Se f.eks. https://www.oslohavn.no/no/meny/tjenester/skjema-for-stoy-og-andre-forh… eller https://www.oslohavn.no/no/meny/tjenester/skjemaer/soknad-om-tiltak-i-s…

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Testene viste at snarveilenkene "hopp til hovedinnhold" og "hopp til meny" ikke virker. 

Innhold som bryter kravet

Mange eksterne lenker er for dårlig beskrevet og flere lenker på samme side peker til det samme stedet. På noen steder mangler det også lenketekst slik at ikon for ekstern lenke står litt tilfeldig plassert alene. Et par lenker her ikke noe form for utheving i det hele tatt, den mangler både en annen farge, men også et visuelt signal som understrek. https://www.oslohavn.no/no/arkiv/arkiv-2012/ny-park-og-strand/

Innhold som bryter kravet

På flere sider er det hoppet over overskriftsnivåer. På en side skal det helst bare være en overskrift med nivå 1 (h1) og unngå å hoppe rett til h3.

Innhold som bryter kravet

Knapper er veldig godt uthvet med tastaturfokus, mens listeelementer (bokser) som på Aktuelt-siden mister i stor grad synlig fokus, det gjelder også for mousover/hover.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Testene har avdekket forekomster hvor det er flere elementer som har lik ID på samme side.

Innhold som bryter kravet

Enhver innebygd ramme skal ha et tekstalternativ som oppsummerer innholdet. Testene har avdekket et par rammer som ikke følger kravet. F.eks navigasjon i bildegalleriet her: https://www.oslohavn.no/no/havnelangs/ 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .