Tilgjengelighetserklæring for Altinn II

 • Altinn II
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Altinn II slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Denne feilen går ut på at feltene ikke er koblet til en ledetekst i koden. Dette gjør at hjelpemidler ikke kan fortelle brukeren hva som skal fylles ut i det aktuelle feltet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

 

Innhold som bryter kravet

Altinn II støtter ikke å kunne legge til autocorrect attributt på felter i tjenesten og tjenesteutviklere vil dermed ikke kunne oppnå dette kravet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

 

Innhold som bryter kravet

Tekstene som indikerer at det er en feil på siden har en rødfarge som har for lite kontrast til bakgrunnen.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.


 

Innhold som bryter kravet

Om bruker øker tekststørrelse vil deler av innhold forsvinne

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

 

Innhold som bryter kravet

Om man forstørrer grensesnittet vil deler av løsningen bli utilgjengelig.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

 

Innhold som bryter kravet

Om man øker tekstavstanden vil noe av innholdet på siden bli utilgjengelig

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er en "hopp til hovedinnhold" knapp, men den blir ikke visuelt synlig når den har fokus.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

Innhold som bryter kravet

Fokusrekkefølgen er ikke lik den visuelle rekkefølgen.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

Innhold som bryter kravet

Noen knapper har ikke synlig fokusvisning

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

Innhold som bryter kravet

Samme feil som på 1.3.1 ingen ledetekst koblet til feltet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

Innhold som bryter kravet

Obligatoriske felter er identifisert med stjerne, men hva stjerne betyr er ikke oppgitt i skjema. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har parsing feil i løsningen

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

 

Innhold som bryter kravet

Ledetekster er ikke koblet til feltet i koden. Dette gjør at ikke skjermlesere vil kunne lese opp teksten i sammenheng med feltet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger som blir aktivert når brukeren forlater et felt blir ikke lest opp av skjermleser

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Altinn II-tjenestene vil dessverre bryte med WCAG krav. Disse bruddene er det ikke regningssvarende å rette opp på den gamle plattformen. For etatene og de offentlige virksomhetene som har skjemaer i Altinn, anbefaler vi at disse flyttes over til ny plattform. Den gamle plattformen er under utfasing med siste frist for å flytte tjenesten sommeren 2025.

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

For Digdir handler ikke universell utforming bare om etterlevelse av regelverk, men like mye om verdisyn og menneskesyn. Målet er at tjenestene våre skal være tilgjengelige for alle - uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.

Vi vet at dette er et utopisk mål. Det vil alltid finnes mennesker som vil være avhengig av hjelp fra andre for gjøremål i hverdagen – enten det er manuelle, analoge oppgaver eller bruk av digitale løsninger. Uansett er målet å gjøre terskelen så lav som mulig for flest mulig.

Altinn er en omfattende løsning, der noen av komponentene er gamle og under utfasing. For den gamle Altinn II-løsningen, som ble kravspesifisert før WCAG-kravene eksisterte, er det noen krav som ikke kan oppfylles. For å oppfylle WCAG, er løsningen at tjenesteeierne i Altinn (dvs. statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter) flytter tjenestene fra Altinn II til den moderne Altinn 3-plattformen.

Siden etterlevelse av WCAG-kravene er helt forskjellig fra gammel og ny Altinn-løsning, har vi valgt å fylle ut 3 ulike tilgjengelighetserklæringer:

1) Altinn-portalen
Dette gjelder både de vanlige websidene før innlogging og Altinn innboks og sidene for profil, aktørvalg og delegering som finnes etter innlogging. Sidene etter innlogging ligger på gammel Altinn II-plattform og vil bli flyttet til den nye Altinn 3-plattformen så raskt det lar seg gjøre.

2) Altinn II-tjenestene
Dette gjelder mange hundre skjemaer og tjenester som ikke vil kunne oppfylle viktige WCAG-krav uten å bli flyttet til ny plattform. Altinn II er under utfasing med absolutt "end-of-life" sommeren 2025.

3) Altinn 3
Den moderne, skybaserte Altinn-plattformen skal kunne oppfylle alle WCAG-krav. Eventuelle brudd her, vil bli rettet fortløpende.