Tilgjengelighetserklæring for ung i lillestrøm

 • ung i lillestrøm
 • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ung i lillestrøm slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

youtube videoer her har ikke andre alternatives sånn som teksting som kan gjøre det vanskelig for brukere med e.g hørsels vansker. 
Vi vill jobbe med "kontent" på siden for å fylle dette kravet i fremtiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

youtube videoer her har ikke teksting som er vanskelig for brukere med e.g hørsels vansker. 
Vi vill jobbe med "kontent" på siden for å fylle dette kravet i fremtiden..

Innhold som bryter kravet i regelverket

kontakt feltet er inleder med pragraph når den burde vært en h-tag som gjør det vansklig for brukere med hjelpe-vektøy som skjerm lesere

Innhold som bryter kravet i regelverket

kontakt felt som mangler en "label"  og har bare en placeholder tekst kan gjøre det vansklig for enkelte brukere å forstå kontekst. Det er også linker med tekst e.g "se alle" som kan være forvirende. 
Dette er en overselse og løsingen skal revurders.

Innhold som bryter kravet i regelverket

bilde og tekst på frontsiden har dårlig kontrast som kan gjøre det vanskelig for brukere med syns vansker. Det er en overselse som skal rettes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

tekst i logo og i navigasjon har for dårlig kontrasst som gjør det vansklig for brukere med dårlig syn. Design overselse som må rettes

Innhold som bryter kravet i regelverket

Navigasjons elementer blir utligjegelig for brukers som går utover alle brukere som forstørrer til 200%.
Dette er en kode feil som skal rettes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Navigasjons elementer blir utligjegelig for brukers som går utover alle brukere som forstørrer til 400%.
Dette er en kode feil som skal rettes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

selv med høykontrast verktøyn så er lenkene på forsiden uleslige som gjør det vansklig for bruker som behøver slike verktøy.
Design oversels som skal rettes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

frontside navigasjonen har en ulogis tab rekefølge som kan forviere brukere som benyter seg av tastatur navigasjon.
Dette er en code feil som skal rettes.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kom deg ut seksjonen mangler naviagsjon og blir derfor utlgjengelig for dem som bruker tastatur. Siden skal renoveres på dette inholdet

Innhold som bryter kravet i regelverket

Som nevnt i 2.1.1 det er innhold spesefict lenker som er utligjengelig og vill hindre brukerene som benyter tastur til å få tilgang. Det er også et problem at tab indexen forseter selv om hoved fullskjerms menyen forsatt er åpen som gjør det forvirende å vite hvor tab focus er for brukerene   

Innhold som bryter kravet i regelverket

hamburger menyen i topen mangler synlig merkering for å indikere at den er en meny som kan forvire brukere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sidene mangler beskrivende h1 titler som vill gjøre det vanskligere for brukere å vite hva formålet med siden er.

Innhold som bryter kravet i regelverket

på forsiden hopper det ulogisk i menyen når man bruker tab som leder til forviring og irritasjon for brukere som benytter tastatur navigasjon. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

det brukes linker som "se alle" eller bare bilde linker med manglende alt tekts på bildene som kan lede til problemer å forstå hva lenkene gjør for brukerene.  

Innhold som bryter kravet i regelverket

hoved menyen åpner en modal som holder seg åpen selv om tastatur focuset har gått til elementer bare synlig back modalen, dette kan lede til forviring og frustrasjon for brukere som benyter seg av tatatur navigering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere problemer med html semanticen spesielt når det kommer til bruken av alt attrebuted på feil html elementer. Dette kan lede til feil ved bruk av tilgjengelighets-vertøy

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er mangler på knapp i hoved meny som kan gjøre det vansklig for skjermlesere. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU. Vi utvikler nettløsningen vår opp mot WCAG-kravene og vi utvikler designsystemet vårt for å ha universelt utformede nettsider - https://design.lillestrom.kommune.no/guide/