Tilgjengelighetserklæring for dnbe.no

 • dnbe.no
 • STIFTELSEN DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE ANNO 1734, organisasjonsnummer 985 278 016
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STIFTELSEN DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE ANNO 1734 kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på dnbe.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer som mangler teksting. Det kan medføre at hørselshemmede ikke oppfatter innholdet. De fleste videoene er av musikk, men vi har også noen intervjuer. Vi jobber med å se over gamle filmer og teksting. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har en kalender navigasjon på nettsiden, som ikke kan brukes tilfredstillende med tastatur. Brukeren kan ikke navigere mellom måneder. Navigasjon i kalender er bare et tilleggsmulighet, og ikke nødvendig for å finne relevant informasjon. Kalenderen skal fjernes ved neste oppdatering av nettsiden. 

Tilgjengelige alternativ

Vi har hele programmet tilgjengelig under siden "konserter". Så brukeren har et alternativ måte å finne konserter på. 

Innhold som bryter kravet

Søkefunksjonen på nettsiden har en tastaturfelle. Når søkefunksjonen aktiveres med tastatur, må brukeren fullføre et søk for å komme ut av søkefunksjonen. Det er ikke mulig å angre valget om å aktivere søke med tastatur. Vi jobber med saken, og den skal oppdateres i neste versjon av websiden.

Tilgjengelige alternativ

Brukeren kan navigere via menyen. Søk er en sekunder metode å finne innhold på.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen lenker i listinger under Haldensessions og DNBEplay der formålet med lenken ikke følger kravet. Det vil kunne gi noen brukere mangelfull opplysning om hva man finner ved å følge den lenken. 

Vi jobber med å rette opp dette, og vil bli løst i neste versjon av websiden. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har noen kodefeil. Vi jobber med å rette opp disse, og vil bli oppdatert i neste versjon av websiden. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

DNBE jobber kontinuerlig med universell utforming av nettsiden. Vi jobber aktivt sammen med vår IT leverandør der uu er en del av tematikken.

Universell utforming er høyt prioritert. Alle som publiserer og redigerer innhold på våre nettsider har fått innføring innen universell utforming, sammen med opplæring i publiseringsverktøyet.