Tilgjengelighetserklæring for nktforfh.no

 • nktforfh.no
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, organisasjonsnummer 993 467 049
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nktforfh.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi viser til informasjon om tilgjengelighetserklæringen på utilsynet.no og mener at det vil medføre uforholdsmessig stor byrde for virksomheten å rette bruddene. Dette begrunnes i følgende punkter: 

 • Effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
 • Virksomhetens karakter
 • Kostnadene ved tilretteleggingen
 • Virksomhetens størrelse og ressurser
Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi viser til informasjon om tilgjengelighetserklæringen på utilsynet.no og mener at det vil medføre uforholdsmessig stor byrde for virksomheten å rette bruddene. Dette begrunnes i følgende punkter: 

 • Effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
 • Virksomhetens karakter
 • Kostnadene ved tilretteleggingen
 • Virksomhetens størrelse og ressurser
Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi viser til informasjon om tilgjengelighetserklæringen på utilsynet.no og mener at det vil medføre uforholdsmessig stor byrde for virksomheten å rette bruddene. Dette begrunnes i følgende punkter: 

 • Effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
 • Virksomhetens karakter
 • Kostnadene ved tilretteleggingen
 • Virksomhetens størrelse og ressurser

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi viser til informasjon om tilgjengelighetserklæringen på utilsynet.no og mener at det vil medføre uforholdsmessig stor byrde for virksomheten å rette bruddene. Dette begrunnes i følgende punkter: 

 • Effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
 • Virksomhetens karakter
 • Kostnadene ved tilretteleggingen
 • Virksomhetens størrelse og ressurser
Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi viser til informasjon om tilgjengelighetserklæringen på utilsynet.no og mener at det vil medføre uforholdsmessig stor byrde for virksomheten å rette bruddene. Dette begrunnes i følgende punkter: 

 • Effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
 • Virksomhetens karakter
 • Kostnadene ved tilretteleggingen
 • Virksomhetens størrelse og ressurser

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi viser til informasjon om tilgjengelighetserklæringen på utilsynet.no og mener at det vil medføre uforholdsmessig stor byrde for virksomheten å rette bruddene. Dette begrunnes i følgende punkter: 

 • Effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
 • Virksomhetens karakter
 • Kostnadene ved tilretteleggingen
 • Virksomhetens størrelse og ressurser

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi viser til informasjon om tilgjengelighetserklæringen på utilsynet.no og mener at det vil medføre uforholdsmessig stor byrde for virksomheten å rette bruddene. Dette begrunnes i følgende punkter: 

 • Effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
 • Virksomhetens karakter
 • Kostnadene ved tilretteleggingen
 • Virksomhetens størrelse og ressurser

Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .