Tilgjengelighetserklæring for To Do - iOS(UDE)

 • To Do - iOS(UDE)
 • iOS / iPadOS
 • To Do / 2.106(230921.1234)
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på To Do - iOS(UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Fargekontrasten for teksten i gjentas-hver-dialogen (Søndag, Mandag...) er lavere enn påkrevd (2,5:1).

Fargekontrasten for versjonen i innstillingene er lavere enn påkrevd (2,816:1) i mørk modus.

Fargekontrasten for 'Ferdig'-knappen i dialogboksen 'Legg til oppgave/Åpne liste' er lavere enn påkrevd (2,816:1) i mørk modus.

Kontrastforholdet for teksten 'Er du sikker på.... denne handlingen?' er (3,6:1), noe som er lavere enn den nødvendige minimumsverdien (4,5:1).

Innhold som bryter kravet

Innholdet i 'Vilkår for Microsoft-programvare' og 'Tredjepartsmerknader' tilpasser seg ikke stor tekst.

Knappene i utskriftsdialogen tilpasser seg ikke stor tekst.

"Lister"-knappen som er tilgjengelig etter aktivering av "Min dag" tilpasser seg ikke stor tekst.

Innhold som bryter kravet

Fargekontrasten for avvisningsknappen på søkesiden er lavere enn påkrevd (1,139:1).

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • 'Legg til tema (+)' -ikonet i tilpasset kategori er ikke tilgjengelig med VoiceOver.
 • 'To Do'-widgeten blir utilgjengelig når det blir forsøkt å redigere den ved hjelp av tastaturet.
 • Brukeren kan ikke få tilgang til redigeringsfeltet 'Legg til en merknad' for en oppgave ved hjelp av tastaturet.
 • Brukeren kan ikke aktivere knappen 'Rediger profil' i 'Administrer innstillinger' ved hjelp av tastaturet.
Innhold som bryter kravet

VoiceOver-fokus går tapt etter at datoen for forrige/neste måned er valgt i dialogboksen 'Velg dato og tid'.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet


VoiceOver kunngjør ikke rolle og posisjon for elementer i Siri-snarveidialogen.

VoiceOver kunngjør ikke rolle og posisjon for elementer i dialogboksen "Sider per ark".


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .