Tilgjengelighetserklæring for Ålesund brannvesen

  • Ålesund brannvesen
  • ÅLESUND BRANNVESEN KF, organisasjonsnummer 987 780 657
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ÅLESUND BRANNVESEN KF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ålesund brannvesen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke tilstrekkelig kontrast på tilbakemeldingsknapp. Design skal oppdateres.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle besøkende:
- Tekstene skal ha god struktur som er lett å navigere i, og de skal skrives i et klart og tydelig språk.
- Når vi bruker bilde og grafikk, skal vi påse til at informasjonen også blir forklart for besøkende som ikke kan se.
- Når vi bruker video eller lydopptak, skal den være tekstet.
- Når vi bruker lyd, skal innholdet også komme frem i form av tekst.
- Vi som publiserer på nettstedet får opplæring og veiledning i hvordan lage universelt utformet innhold.
- Vi tester og kvalitetssikrer innholdet jevnlig, slik at brukeropplevelsen blir best mulig.