Tilgjengelighetserklæring for Nordre Follo KommuneTV

  • Nordre Follo KommuneTV
  • NORDRE FOLLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 922 092 648
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORDRE FOLLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nordre Follo KommuneTV slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettløsningen har pr. 1. februar 2024 ikke tekstede video-opptak, men vi har bestilt auto-teksting av kommunestyremøter og formannskapsmøter. Dette kommer på plass i løpet av våren 2024. Vi streamer ikke lenger utvalgsmøter.
 

Tilgjengelige alternativ

Nettløsningen har møtereferat og saksprotokoller fra møtene tilgjengelig. Sakdokumenter er lenket opp i direkte nærhet til videoopptaket.

Innhold som bryter kravet

Vi har opptak som ikke er synstolket. Vi jobber med å få dette på plass.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber for at talere skal gi muntlige beskrivelser av viktig innhold i møtet uten behov for et ekstra lydspor – f.eks. at ordstyrer eller den som skal si noe, sier navnet sitt, hvilket parti de representerer etc.

Kravet for forhåndsinnspilte videoer gjelder for opptak publisert fra og med 1. februar 2024, uten tilbakevirkende kraft. Videoer publisert før denne datoen er unntatt fra kravet.