Tilgjengelighetserklæring for Microsoft Whiteboard (UDE)

 • Microsoft Whiteboard (UDE)
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft Whiteboard (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Teamet jobber med å løse disse problemene:
1. Fortelleren kunngjør ikke den visuelle etiketten til 'Aktiver valgfrie tilkoblede opplevelser'-bryteren.
2. Når fortellerfokuset lander på 'Penn: Black', blir ikke snarveistasten knyttet til den visuelle etikettteksten annonsert av fortelleren.
3. Fortelleren kunngjør ikke gjeldende zoomnivå når fokus lander på 'Zoomnivå'-knappen.
4. Filnavnet som "meeting efficiency survey 2.0 -Accessibility spec" tekst er ikke definert i overskriftskoden.

Innhold som bryter kravet

Teamet jobber med å løse problemet: Etter å ha brukt Reflow for Settings blir veksleknappene for "Samarbeidsmarkører" og "Forbedre håndskriftsfigurer" avkortet

Innhold som bryter kravet

Etter å ha brukt tekstmellomrom listeelementer blir bokstavene avkortet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Brukeren kan kun få tilgang til lenkene som "Lisens og vilkår", "Personvern og informasjonskapsler", "Tredjepartsmerknad" kun ved å bruke piltastene på tastaturet og ikke bruke tabulatortastene på tastaturet.

Brukeren får ikke tilgang til kontrollene i dialogboksen 'Velg bildestørrelse' ved å bruke tastaturet

Innhold som bryter kravet

1. Åpne "Eksporter bilde"-knappen, mens fortelleren fokuserer på innstillinger-knappen.
2. Når et element slettes og fokus flyttes til et objekt utenfor skjermen, panorerer ikke lerretet til det nye elementet som skal være i fokus

Innhold som bryter kravet

1. Når brukeren bruker stemmetilgangskommandoen 'Klikk tekstfargevelger' mens han redigerer tekstboksen, kan ikke stemmetilgangen finne kontrollen.
2. Fortelleren leser "alternativmenyen" i stedet for "flere alternativer".


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .