Tilgjengelighetserklæring for ikakongsberg.no

 • ikakongsberg.no
 • INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS, organisasjonsnummer 971 309 040

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 25 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ikakongsberg.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler tekstalternativer på enkelte bilder, ikoner og linker

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lenker til integrert videoinnhold som ikke er tekstet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjennomgående feil i kodestruktur på teksthierarki samt betegnelser på tabell-elementer og definering av "landmarks"

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte feil på struktur og hierarki på siden som påvirker f.eks. bruk av tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangler autocomplete-attributter på skjemafelter.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er for lav kontrast på knapper og lenker.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Størrelse på tekst, enkelte fargekombinasjoner samt tekststørrelse og farge sammen utgjør for dårlig kontrast enkelte steder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekst i bilder har ikke noe tekstlig alternativ.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen elementer/seksjoner er ikke responsive og krever horisontal scrolling

Innhold som bryter kravet i regelverket

For lav kontrast på enkelte ikoner på både størrelse og farge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Linjeavstand bryter med minimumskravet på deler av tekstinnholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nedtrekksmeny fungerer kun ved mouseover, og for lite touch-område for nedtrekk på mobil.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikke mulig å navigere med tastatur i hovedmeny som gjør deler av nettsiden utilgjengelig med tastatur.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Siden er ikke optimalt satt opp for tastaturnavigasjon og inneholder enkelte tastaturfeller og utilgjengelig innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å hoppe over blokkert eller repeterende innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Knapper, ikoner og enkelte lenker mangler forklarende alt-tekst eller beskrivelse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Brukeren har tilgang til en god søkefunksjon, men har ikke tilgang til hele siden med f.eks. bare tastatur eller via en sitemap.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte steder er fokuset ikke samlet, f.eks. en knapp som ligger på et bilde.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Generelle feil som gjør det vanskelig å bruke stemmeinput eller stemmeleser.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjennomgående problemer med tastaturnavigasjon, og noen avvik på navigasjonsstruktur på sidene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema får meldinger med markering, men ikke beskrivelse av hva som er feil eller hvor den er for dem som er avhengig av hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gir ikke brukeren konkret forslag ved feil, kun markering at felt er obligatorisk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangelfulle kodebetegnelser gjennomgående på siden, og har steder med feil bruk av hierarki. Feil ved validering av koden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangelfulle rolleforklaringer på noen elementer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mangel på antall lesetreff ved stemmeopplesing ved søk, dårlige forklaringer på navigasjonsmulighetene i menyen for de som har behov for assistanse og mangler konkrete varslinger ved input-feil i skjema.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi skal jobbe med å:
- videreutvikle egen kompetanse innen UU
- opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
- tilfredsstille de til enhver tid gjeldene kravene til universell utforming på nett
- kommunisere med klarspråk
- rette feil og mangler som fremgår i tilgjengelighetserklæringen.