Tilgjengelighetserklæring for kristiansund.smartbyene.no

 • kristiansund.smartbyene.no
 • KRISTIANSUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 991 891 919
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kristiansund.smartbyene.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ikoner på forsiden mangler alternativ tekst, logo i toppmenyen har mangelfull alternativ tekst som ikke tar med alt tekstlig innhold i logoen. Det gjør at brukere med svekket syn ikke får med seg innholdet i disse elementene. 

Tilgjengelige alternativ

Ikonene hører til tekstkolonner som har beskrivende titler i tilknytning. 

Innhold som bryter kravet

Feltet for valg knyttet til en innlogget konto inneholder roller som ikke er nødvendige i denne konteksten, menyen inneholder også et tomt container element. Det kan vanskeliggjøre bruk for brukere som er avhengig av roller for navigasjon og bruk. 

Overskriftshierarkiet på forsiden følger ikke en logisk struktur, som kan gjøre at brukere som navigerer gjennom overskriftene får problemer med navigering eller går glipp av innhold.

Innhold som bryter kravet

På forsiden er det knapper og tekst som ikke overholder kravene. Dette inkluderer de ikke-valgte fanene i topplinjen, de blå knappene med hvit tekst, innholdsteksten på forrsiden, de gjennomsiktige knappene med blå skrift og omriss, tekst og symboler i bunnteksten. Disse feilene er også til stede i resten av nettsiden, med unntak av hovedinnholdet (brødteksten). Dette medfører at innholdet er vanskeligere eller umulig for brukere med utfordringer med syn å oppfatte innholdet i disse elementene, og vanskeliggjør navigasjon på siden. 

Innhold som bryter kravet

Blå ikoner på forsiden har lav kontrast mot bakgrunnen. Grå ikoner i toppbar og bunnen av siden har lav kontrast mot bakgrunnen. Dette kan gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt syn å få vite om innhold som ligger bak disse ikonene. 

Tilgjengelige alternativ

De blå ikonene på forsiden tilhører tekstkolonner som har beskrivende titler. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden inneholder lenketekst som ikke klart kommuniserer mål og funksjon, som gjør det vanskelig for brukeren å vite hva og hvor lenkene leder. 

Innhold som bryter kravet

Noen elementer på Deltakende prosesser på smartbyene.no får ikke tydelig fokusmarkering når de fokuseres. Dette gjelder enkelte former for hovedlenker og elementer av kortene som viser informasjon om prosessene. Det gjør det vanskelig for brukeren å vite om feltet er fokusert, og gjør at det er fare for å bruke siden feil eller ikke få med seg innhold. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Kodesjekk med W3C Validator viser 7 feil.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør er informert om alle feil vi har funnet. Innholdsansvarlige er informert om innholdsfeil.
Det er ventet en større oppgradering av brukergrensesnitt og nettsiden i mars som nødvendiggjør en ny test og videre prosess.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med universell utforming på IKTOrkide sine sider her:
https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming/