Tilgjengelighetserklæring for fok.no

 • fok.no
 • FRØYLAND OG ORSTAD SOKN, organisasjonsnummer 990 402 191
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FRØYLAND OG ORSTAD SOKN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fok.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Me har ikkje eit direkte tekstalternativ til bilete og videoar, men det er kun nytta bilete og videoar som illustrasjonar til tekst. Synshemma får dermed tilgang til alt av vesentleg informasjon i bilete og videoar gjennom tekstar, men missar den illustrasjonseffekten biletene har. 

Tilgjengelige alternativ

Bilete og videoar inneheld ikkje informasjon som ikke allereie finst i tekstform. Bilete og videoar blir kun nytta for å illustrera innhald i tekstform. 

Innhold som bryter kravet

Me fyller ikkje alltid kravet om god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn. Dette skuldast at ein ikkje har gjort bevisste nok val når ein har lagt inn tekst. Det vert dermed vanskelegare for alle brukarar å lese innhaldet. 

Innhold som bryter kravet

Per i dag er det ikke mulig å overstyre tekstavstanden for brukeren. Det kan derfor være vanskeligere for noen brukere å lese innholdet. En må se på løsninger for dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

En får ikke tilgang til all funksjonalitet kun med bruk av tastatur. Dette vil gjøre det vanskeligere for noen brukere å benytte seg av nettsidene. En må se på en løsning for å få til dette. 

Innhold som bryter kravet

Se punkt 2.1.1.

Innhold som bryter kravet

Det er mangler ifht å kunne navigere på nettsiden med tastatur. For brukere som har behov for å kunne navigere på denne måten, vil det by på utfordringer. En må se på en løsning for å få på plass dette. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .