Tilgjengelighetserklæring for viken.no/sorumsand-vgs

 • viken.no/sorumsand-vgs
 • VIKEN FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 921 693 230

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VIKEN FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på viken.no/sorumsand-vgs slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes figurer og bilder som ikke er forklart med alternativ tekst.

Dette får konsekvenser for synshemmede og blinde  som ikke får tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner. 

Feilene rettes eller illustrasjonene avpubliseres innen 3 1.3.23.

I tillegg er det kodefeil:

 • Alternativ tekst vises ikke på bilder i lenkesamling.

Synshemmede og blinde får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner. 

Vår leverandør Acos jobber med å rette de tekniske feilene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen videoer med tale som ikke er tekstet. 
I tillegg finnes en video med musikk og andre lyder (uten tale). 

Konsekvensen er at hørselshemmede ikke får tilgang til innholdet i videoene

Videoene med tale vil enten bli tekstet eller avpublisert innen 31.3.23

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Kravet gjelder ikke for grunnskolen og videregående skole, med mindre det er videoopptak knytt til viktige nettbaserte administrative funksjoner.

Innhold som bryter kravet i regelverket

En PDF-fil er ikke kodet som PDF og inneholder flere feil. En annen PDF-fil er på engelsk, hvor primærspråk ikke er angitt i PDFen.

Konsekvenser for brukeren:

 • Blinde får ikke nytte av informasjon som formidles gjennom tabell.
 • Døvblinde som bruker punktskrift kan være ute av stand til å få tilgang til fargeavhengig informasjon.

Filen avpubliseres innen 3 1.3.23.

 • Nyhetsliste og kalenderhendelser: På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

Disse feilene gjør det vanskeligere å navigere.

Leverandør jobber for å rette feilene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold med for dårlig kontrast. Gjelder et PDF-vedlegg. Filen blir fjernet innen 31.3.23

Konsekvens for bruker: dårligere lesbarhet

Leverandør er i gang med å utbedre følgende: Det er innhold enkelte steder med for dårlig kontrast.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen presentasjoner inneholder bilder av tekst. 

Dette får konsekvenser for følgende brukere:

 • Synshemmede
 • Personer som har problemer med å lese teksten med skrevet linjeavstand og/eller justering
 • Personer med kognitive funksjonshemninger som påvirker lesing

Feilene rettes eller presentasjonene avpubliseres innen 3 1.3.23.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefelt har for dårlig kontrast.

Dette gir dårligere lesbarhet. 

Leverandører vil utbedre dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I en PDF-fil er ikke tabulatorrekkefølgen konsekvent med strukturrekkefølgen.

 • Det er mangler i filtervisning, visning av større bilder og i kalender i bookingløsning.  
 • Veiviser: Det er ikke mulig å gjøre valg i veiviseren ved hjelp av tastaturnavigasjon.

Dette gjør det vanskeligere for brukere som benytter tastatur. 

Dette vil bli utbedret av leverandør.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes en engelsk PDF-fil med innhold hvor primærspråk ikke er angitt 

Konsekvens for brukeren:
Den som ikke kan språket vil ikke forstå teksten fordi søkemotoren ikke finner relevante treff for språkangivelsen. Teksten vil leses opp med feil språkinnstilling.

Filen blir fjernet innen 31.3.23

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er enkelte feil med ledetekster i webskjema.

Det går dårligere veiledning for brukere.

Leverandør jobber med ny versjon av webskjema. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Leverandøren jobber med å utbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .