Tilgjengelighetserklæring for Klassetrivsel.no

 • Klassetrivsel.no
 • MOLDE KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 221 967
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MOLDE KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Klassetrivsel.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Når man velger et svar så er det ikke noe feedback når man bruker en skjermleser. Det er heller ikke noen mulighet for å lese opp spørsmålet uten å trykke på dette med pekeverktøyet.

Det er også oppgitt en del tekst i aria-lable som ikke er ment for å lese opp, feks blir teksten "MODULES.APP.LANDMARKS.PROGRESS" og "back_arrow" brukt i et aria-lable.

Innhold som bryter kravet

Siden kan ikke brukes på mobil, verken stående eller liggende.

Innhold som bryter kravet

"Avbryt" og overskriften på undersøkelsen har for liten kontrast. Elementer som knappen "Ferdig" forandrer seg for lite når den har fokus.

Innhold som bryter kravet

Dette krever rulling i to dimensjoner. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tilbake funksjonen er ikke merket, for skjermleser. 

Innhold som bryter kravet

Det er bare en måte å gå gjennom spørsmålene på, frem og tilbake. 

Innhold som bryter kravet

Overskriftene er ikke merket som overskrifter i koden. Dette vil ha innvirkning på skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Det er litt forskjellig måter at fokuset blir vist på siden. Tilbake knappen blir fargelagt hvit. "Neste" knappen forandrer bare litt fargenyanse, dette gjør det vanskelig å vite hvor fokuset er. "Avbrytt" teksten som har en for dårlig nøyanse fra før blir bare enda dårligere når den er i fokus.

Innhold som bryter kravet

Med bruk at "Neste" og "Tilbake" så er det bare å gå tilbake hvis man gjør feil. Blir det trykt feil på "Avbrytt" linken så mister man alt som er blitt gjort og blir logget ut av siden.

Innhold som bryter kravet

Der det er blitt bruke ikon i knappene er ikke disse definer som skjul for skjermleser, så filnavnen blir lest opp. Aria-label blir i koden brukt feil, og inneholder tekst som refererer til koden. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Avkryssningsboksene er ikke definert som knapper og det er ikke noe tilbakemelding fra skjermleser når man krysser av noe


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .