Tilgjengelighetserklæring for tbgparkering.no/

 • tbgparkering.no/
 • TØNSBERG KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 383 681

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TØNSBERG KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tbgparkering.no/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes flere bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse. Logo har lik alternativ tekst, som skjult link tekst. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefeltet i header mangler korrekt kodet label. Mangler knyttet til informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler.Vi undersøker muligheten for å rette opp dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenker i kart er kun identifisert med farge og har ingen sekundær lenke-indentifikasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Det finnes tekster på nettstedet som ikke oppfyller UU krav til kontrast mot bakgrunnen.
 • Fokus markering på menyknapp er nærmest identisk i fargen til knappen.
Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabbing forbi søkeknappen åpner menyen uventet ved fokus. Denne kan ikke fjernes igjen uten å flytte fokus (tabbe) flere ganger eller ved å bruke mus for å skjule.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Det finnes ulogisk rekkefølge på enkelte fokus-elementer på nettstedet.
 • Se pkt. 1.4.13. Man tabber til noe som ikke vises på skjermen og ved å tabbe så åpner man noe man ikke har bedt om å åpne.
Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lenker på nettstedet som mangler tekstlig beskrivelse av destinasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På alle sider:

 • Elementer i topp kan nåes via tab, uten at de blir synlig.
 • Fokusmarkering på meny knapp er nærmest identisk i farge som knappen.

På siden Lurer du på noe:

 • Trekkspill elementer har synlig fokus kun et kort øyeblikk.
Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes elementer på nettstedet hvor tilgjengelig label ikke samsvarer med synlig label.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Det finnes sider på nettstedet med to språk hvor sekundærspråk ikke er definert i koden.
 • Hopp over blokker er på engelsk, uten at det er markert i koden.
Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokus (tabbing) åpner automatisk menyen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes html som ikke er gyldig i.h.t standarden HTML5.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes elementer på nettstedet som mangler tekstlig alternativ.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .