Tilgjengelighetserklæring for iris-salten.no

 • iris-salten.no
 • IRIS SALTEN IKS, organisasjonsnummer 967 518 190
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
IRIS SALTEN IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på iris-salten.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på nettstedet som mangler alternativtekst eller som kunne hatt bedre beskrivelse av bildet. Iris Salten-, Årsmelding- og Irisnytt-forsiden mangler alternativtekst på bilder. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster vil bli kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tabeller på nettsiden som ikke er satt opp korrekt med overskrift-celler (th). Det finnes også noen få overskrifter som er tomme. Enkelte SVG-filer har ikke unike ID'er. Mangler knyttet til informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler. Vi undersøker muligheten for å rette opp dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har skjemaløsninger på vårt nettsted med felt som ikke har korrekt datatype. Felt for telefon benytter for eksempel ikke input-type: tel. Våre webskjema er heller ikke tilrettelagt for auto-complete. Vi er i dialog med vår leverandør om å gjøre skjemaer enda mer tilgjengelige.

Innhold som bryter kravet

Aktive menypunkter i header og sidemeny på årsmeldinger blir markert, men kun med farge. Brukere med utfordringer knyttet til fargesyn vil ikke kunne se markering av menypunktet til siden man står på. Lenker i footer er ikke visuelt identifiserbare og bør markeres slik at lenker kan skilles fra løpende tekst.

Innhold som bryter kravet

Menypunkter i header på forside iris-salten.no har for lav kontrast og tekst mot bildet i bakgrunnen. Når et menypunkt er markert som den aktive siden på iris-salten.no har teksten for lav kontrast. Placeholder-tekst i søkefelt har for lav kontrast. Dette gjelder også annen placeholder-tekst, der det er nødvendige instruksjoner for utfylling av skjemafelt.

Tilgjengelige alternativ

I footer finnes valget "Høykontrast". Når brukerene aktiverer dette valget, vil ikoner og menypunkter på forsiden få god kontrast.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte bilder av tekst på nettstedet vårt, som ikke er gjengitt i alternativ-tekst eller tekstlig beskrivelse. Alternativtekster og beskrivelser vil bli kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

For overskrifter med lange ord, vil deler av ordet kunne havne på utsiden av skjermen ved 400% zoom. Dette gjelder kun forsiden på Irisnytt.

Innhold som bryter kravet

På hovednettstedet iris-salten.no har ikon for søk, skriv ut, tips og deling på sosiale medier for lav kontrast.

Tilgjengelige alternativ

I footer finnes valget "Høykontrast". Når brukerene aktiverer dette valget, vil disse ikonene få god kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Lenke for å ekspandere undermenypunkter i sidemeny og filter på liste over ansatte kan ikke nås med tastatur.

Tilgjengelige alternativ

Ved å åpne/gå til foreldremenypunktet, vil undermenypunkter likevel vises i sidemeny.

Innhold som bryter kravet

Det finnes en mulighet for å hoppe til hovedinnhold, men denne er ikke visuelt synlig. Det er derfor kun brukere med leseverktøy som kan bruke dette valget. For årsmeldinger finnes ikke elementet main-content, som den skal hoppe til. På Irisnytt artikkel hopper valget forbi hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet

I header på hovednettstedet er det unaturlig fokusrekkefølge på elementet å åpne søkefelt og søk i header. "Fant du det du lette etter" og valgene ja/nei har ulogisk fokusrekkefølge. Filtrering og personsøk over ansattelisten har ikke optimal fokusrekkefølge.

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes lenker i enkelte artikler som har mangelfulle lenketekster/-formål. Driftsmeldinger på hovedforsiden har svak lenketekst. Lenker i innhold vil bli kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert. 

Logo på hovedforside mangler alternativtekst eller lenkeformål. Lenke til å åpne søkefelt på mobil har manglende label eller lenketekst. For årsmeldinger gjelder dette også ikon for mobilmeny. Søkeknappen i søkefelt mangler label eller lenketekst. Symboler som lenker til sosiale medier mangler lenketekst eller har lenketekst som ikke blir lest opp.

Innhold som bryter kravet

Følgende elementer mangler synlig fokus:

 • Valg for "Hopp til innhold"
 • Nettstedlogo på iris-salten.no
 • Knappen "Se flere artikler" på Irisnytt
 • "Fant du det du lette etter?" og valgene "ja"/"nei"
 • Skjemafelt mangler eller har for svak fokusmarkering
 • Filter og søkeknapp på oversikt over ansatte

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På sider med engelsk og samisk innhold er ikke tekst merket med korrekt språk i koden.

Innhold som bryter kravet

Skjema i forbindelse med strandrydding mangler obligatoriske felter og validering. Andre skjema markerer feil eller manglende utfylling med kun farge. Skjemaer bør kodes slik at tilbakemeldinger om feil ved utfylling av skjema ikke forsvinner etter en stund i enkelte nettlesere.

Innhold som bryter kravet

Skjema for "Fant du det du lette etter?" mangler ledetekster (labels). Skjema for bestilling av kort mangler label knyttet til feltet postnummer/sted. De to opplysningene bør ligge i hvert sitt felt. Obligatoriske felt er ikke merket tilstrekkelig i våre skjemaløsninger.

Innhold som bryter kravet

Tilbakemeldinger ved feil eller manglende utfylling av et felt i våre webskjema opplyser ikke alltid om hva som er feil eller hvilken opplysning som mangler.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes noe kode som er ugyldig html og objekter som har like ID'er på siden. Vi vil ha dialog med vår leverandør om å rette opp i dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testingen som er gjort i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen avdekket en del mangler vi ikke har vært klar over. Vi vil opprette dialog med leverandøren av webløsningen vår for å gjøre nettstedet mer tilgjengelig for alle. Vi håper å kunne korrigere en del ting innen kort tid. Vi skal også ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming.