Tilgjengelighetserklæring for itryggehender24-7.no

 • itryggehender24-7.no
 • HELSEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 983 544 622
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 23 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på itryggehender24-7.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Viktig: noen dekorative bilder mangler tomt eller null tekst-alternativ. Skjermleser atferd blir forvirrende.

Siden: https://www.itryggehender24-7.no/om-pasientsikkerhet
Video bør ha alt tekst eller underskrift med beskrivelse av hva finner vi der. Tekst innhold før video bør ha direkte referanse til video (i stedet for "se Kari Anette og Ida beskrive dette her").

Siden: https://www.itryggehender24-7.no/aktuelt/kurs-og-arrangementer/pasients… og https://www.itryggehender24-7.no/aktuelt/kurs-og-arrangementer/pasients…
Bilder mangler null eller tomt tekst-alternativer

Siden: https://www.itryggehender24-7.no/aktuelt/kurs-og-arrangementer/pasients…
Alt tekst bør ikke være bildenavn.

Siden: https://www.itryggehender24-7.no/om-i-trygge-hender-24-7
Driverdiagram må ha alternative tekst.Teksten må beskrive hva bilder handler om. Undertekst kan ikke være kun "Driverdiagram", det bør også beskrive viktigste punkter/formål med bilder.

Innhold som bryter kravet

Videoer har ikke teksting eller "CC" mulighet.

Innhold som bryter kravet

Skjema
Meld på nyhetsbrev: skjemafelter ikke har synlig, visuelt plassert identifikasjon i form av ledetekst.
Merking av obligatoriske skjemafelter følger ikke krav. selv om de er merket med stjerne, det finnes ikke forklaring av meningen med symbolet (eks: "Obligatoriske felter er merket med *")

Tekst og struktur
Overskrift nivåer bør sjekkes i noen sider. Nivåer bør ha en konsekvent rekkefølge 

Overskrift hierarki
Det finnes noen tilfeller i nettstedet av feil hierarki bruk.

Innhold som bryter kravet

Forbedring av tastaturnavigasjon ifølge krav 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3 kan oppfylle kravet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen referanser som bruker visuell plassering av elementer. Eksempler i:

Side: https://www.itryggehender24-7.no/om-pasientsikkerhet ("Se Kari Anette og Ida beskrive dette her:")

Side: https://www.itryggehender24-7.no/kvalitetsforbedring/forbedringsarbeid/… ("Resurser finner i margen til venstre")

Innhold som bryter kravet

Orange understrekk i inn-tekstlig lenker er for svak og har dårlig kontrast mot hvit bakgrunn. Dette betyr at fargeblinde brukere ikke kan skille lenke fra tekstlig innhold.
Bruk standard lenke utforming for lenke som bør skilles fra tekst.

Innhold som bryter kravet

"Driverdiagram" i side: https://www.itryggehender24-7.no/om-i-trygge-hender-24-7.
Ikke alle fargerike linjer under "Tiltak" følger en kontrast på minst 3:1 mot bakgrunnen.

Orange linje som understrekker lenker i tekst oppfyller ikke krav. 

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tastaturnavigation er mulig, men Menyknapp får ikke fokus ved bruk av tastaturnavigasjon, og det er heller ikke mulig å se menyelementer.

Innhold som bryter kravet

Flere ganger forsvinner tastaturfokus. Bruker må fortsette å trykk på TAB inntil de neste elementer kommer i fokus.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ikke knapp for å hoppe over til hovedinnhold .

Innhold som bryter kravet

Ved tastaturnavigasjon er det noen elementer som ikke får fokus.

Innhold som bryter kravet

I noen tilfelle det finnes ikke formål med lenke i koden.
Se, for eksempel, referanser liste i side: https://www.itryggehender24-7.no/reduser-pasientskader/fallskader.
 

Innhold som bryter kravet

Skjema:
Meld på nyhetsbrev skjema mangler ledetekst i felter.

Innhold som bryter kravet

kke alt innhold får synlig fokus med tastaturnavigasjon. Navigasjonsmeny blir ikke synlig med tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet

Mangler en alternativ til zooming med å knipe fingrene i berøringsskjerm. Alternativet bør tillate zoom ved bruk av enkelt peker.

Innhold som bryter kravet

Kort-elementer viser tekst/tittel avbryt av "...". Derfor tilsvarer det ikke til ledetekst i koden.
Som eksempel, i hjemmeside har en av de kort-elementer som ledetekst "Forbedringsprisen 2022 går til prosjektet Farma…" I koden er samme elementet navnet som "Forbedringsprisen 2022 går til prosjektet Farmasøyt i hjemmetjenesten". For å følge kravet må synlige ledeteksten tilsvare elementets navn i kode.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Eksempel av innhold som ikke følger kravet finnes i:
https://www.itryggehender24-7.no/aktuelt/nyheter/se-opptak-av--pasients…

Setninger om foredrag "Why do we need a vision zero…" som står på engelsk bør markeres med lang="en" i koden.

Det finnes andre eksempler i nettstedet (som "Scottish Quality and Safety Fellowship" både i form av lenk-elementer og innhold i siden).

Innhold som bryter kravet

Navigasjonsmetoder:
Nettsteder bør ha en "Hoppe til hovedinnhold" knapp.
Navigasjon med kun tastatur er ikke konsekvent fordi ikke alle elementer kommer i fokus.

Utforming og presentasjon:
Presentasjon av lenker/knapper er ikke utformet.

Innhold som bryter kravet

Elementer som gjøre det mulig å laste ned innhold er ikke alltid konsekvent identifisert. I blå bokser er filnavn ikke alltid fulgt av filtype. 
I tillegg til blå bokser, finnes det lenke elementer som gjøre det mulig å laste ned filer. Det er heller ikke konsekvent.

Innhold som bryter kravet

Meld på nyhetsbrev skjema følger ikke krav for identifikasjon av feil. 

Innhold som bryter kravet

Obligatoriske skjemaelementer er markert med stjerne uten forklaring av hva stjernen betyr. Forklaring bør komme før skjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Sjekket med W3 Code Validator
Fant da flere feil ifm.: ikke oppdaterte (obsolete) attributes, feil nøsting (knapp <btn> elementer nøsting i lenke <a> elementer).

Innhold som bryter kravet

Ved bruk av inspiseringsverktøy er det noen "knapp/lenke"- elementer som ikke har bestemt rolle i kode. Det ses ut som "general".
 

Ett eksempel som forstyrrer tilgjengelighet og opplevelse finnes i siden: https://www.itryggehender24-7.no/kvalitetsforbedring/forbedringsarbeid/….
 

Overskrifter til lister med lenker er ikke kodet som overskrift, men som knapp uten lenke.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .