Tilgjengelighetserklæring for 110-sentralen.no

 • 110-sentralen.no
 • MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL ÅLESUND KF, organisasjonsnummer 988 380 504
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL ÅLESUND KF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på 110-sentralen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det er interaktivt kart på nettsiden som er unntatt regelverket

Tilgjengelige alternativ

Det finnes tekst alternativ på siden.

Innhold som bryter kravet

Det er kun en video på nettsiden, den er tekstet, men ikke tekstet for døve.

Innhold som bryter kravet

Det er problemer med å se og navigere siden korrekt dersom man skrur av css. Det vil jobbes videre med dette problemet for å finne en god løsning.

Innhold som bryter kravet

Noe av innholdet skaleres ikke for nettbrett og smarttelefoner i liggende modus. Dette vil det jobbes fortløpende med for å rette opp.

Innhold som bryter kravet

Fargepaletten vår inneholder farger som ikke har god nok kontrast og vil gi problemer for fargesvake/fargeblinde

Tilgjengelige alternativ

Vi har installert en plugin som kan justere kontrasten på nettsiden for å avhjelpe problemet.

Innhold som bryter kravet

Fargekontrast oppfyller ikke alltid minimumskravene. Det jobbes med utbedring.

Tilgjengelige alternativ

Vi har installert en plugin som kan justere kontrasten på nettsiden for å avhjelpe problemet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På siden som viser alle nyhetsinnlegg er det duplikater er header id. Det vil ikke ha noen praktisk konsekvens for brukere.

Innhold som bryter kravet

Det er lenker på siden som ikke tydelig definerer målet og som tar deg til eksterne websider. Dette vil utbedres løpende. Twitter feed på websiden er satt inn i en iframe og gir en del feil når vi sjekker, blant annet at den peker til ikke eksisterende id. Twitter feeden er tatt ut av rekkefølge når man navigerer med tastatur og vil derved ikke påvirke denne brukergruppen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Endel småfeil i koden som vil rettes så langt det lar seg gjøre. Det er ingen store kodefeil på siden og vi kjenner ikke til at feilene påvirker funksjonaliteten til nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Twitter feed på websiden er satt inn i en iframe og gir en del feil når vi sjekker, blant annet at den peker til ikke eksisterende id. Twitter feeden er tatt ut av rekkefølge når man navigerer med tastatur og vil derved ikke påvirke denne brukergruppen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

110-sentralen Møre og Romsdal vil jobbe med forbedringer kontinuerlig framover.