Tilgjengelighetserklæring for acos interact

 • Acos Interact
 • ELVERUM KOMMUNE, organisasjonsnummer 952 857 991

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ELVERUM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Acos Interact slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjennomgang av skjema for å oppfylle kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjennomgang av skjema for å oppfylle kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Påloggingsvindu skalerer ikke korrekt ved 400% forstørrelse på mobil. Dette vil bli fikset i neste versjon av Interact.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Her er det funnet feil ved Riktekstfeltet. Dette vil bli rettet i neste versjon av Interact.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er funnet en ustabilitet med funksjonalitet som skal gi brukere mulighet for å utvide nettlesersesjonen når det er gått 20-25 minutter. Det viser seg at dette kun tidvis fungerer. Dette vil bli undersøkt og forsøkt fikset til neste versjon av Interact, men her er vi mer usikker på om det lar seg gjøre.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjennomgang av skjema for å oppfylle kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kravet vil være implementert når vi lanserer Interact+.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Språk blir ikke endret til korrekt språk skjema er vist på. Dette vil bli løst i neste versjon av Interact.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dersom designer av skjema har laget script som generer en respons til bruker av skjema, så støttes ikke responsen i dagens Interact flere språk. Dette vil bli løst i Interact+

Innhold som bryter kravet i regelverket

Er avhengig av designer av skjema har hatt dette i tankene når skjema ble laget. Gjennomgang av skjema for å oppfylle kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Oppfylles i neste versjon av Interact.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Gjennomgå alle punktene som ikke er avhengig av leverandørens videreutvikling av løsningen. Gjøre endringer i skjema for å oppfylle de kravene vi har mulighet i dagens versjon.