Tilgjengelighetserklæring for Kurs: Snakk om utvikling – medarbeidersamtalen i staten

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kurs: Snakk om utvikling – medarbeidersamtalen i staten slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er noen avvik fra dette kurset som påvirker brukeropplevelsen for synshemmede brukere med skjermleser. Avvikene inkluderer:

 • Kursvideoer trenger en bedre beskrivelse og tittel/overskrift.
 • Enkelte alternative tekster trengs å forbedres.
 • Flere ikoner bør skjules for skjermleserbrukere.

Det har blitt utviklet sjekklister hvor vi kontinuerlig fikser opp i slike problemer. 

Innhold som bryter kravet

Kurset har flere problemer knyttet til dette kriteriet. Dette er problemer som påvirker hovedsaklig synshemmede brukere med skjermleser.

Avvikene inkluderer: 

 • Skjemaobjekter er ikke programmatisk gruppert i koden og mangler fieldset med legend element.
 • Lister er ikke satt programmatisk riktig i koden.
 • Enkelte skjemaobjekter mangler å bli assosiert med ledetekst/label i koden.
 • Landemerker er viktige på nettsteder for å la brukere med skjermlesere hoppe til ulike deler av innholdet. Noe er hovedinnholdet ikke merket opp programmatisk.
 • Navigasjonsmeny er ikke koded som en navigasjonsmeny.
 • Tekst ser ut og fungerer som overskrifter, men er ikke kodet slik.
Innhold som bryter kravet

Det er viktig at leserrekkefølgen som leses opp for hjelpemidle samsvarer den visuelle leserrekkefølgen. Her finner vi problemer med at fokus forblir på bakgrunnen når modale vinduer er aktivert. Men vi har også problemer med at leserekkefølgen i menyen og hovedinnholdet kommer i feil leserekkefølge.

Her må vi endre på rekkefølgen i koden slik at opplesningen blir logisk.

Innhold som bryter kravet

Kurset er ikke responsivt i dag og får derfor problemer med dette kriteriet. Der vi må legge til rette for at brukerne skal kunne bruke kruset både på iPad og mobiltelefon.

Innhold som bryter kravet

Vi har unntak fra dette kriteriet. Vi kan blant annet se at vi har en kontrastverdi på 4:1 på vanlig brødtekst i mange av instruksjonene i kurset.

Målet vårt er å nå en kontrastverdi på minst 4,5:1. Slik at det kan være enkelt å se for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Kurset  har problemer med forstørrelse i dag. Siden hele grensesnittet ikke er responsivt, vil verktøy som brukes til å forstørre grensesnittet derfor ikke fungere. Derfor må vi se på muligheter for å gjøre kurset responsivt.

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet flere bilder av tekst i kurset. Å bruke bilder av tekst skaper utfordringer for flere brukere. Hvis man ønsker å endre på tekststørrelsen, vil ikke teksten i bildet forstørres. Det finnes også brukere som er i behov for å kunne sette tekstavstand eller øke tekstkontrast, noe som ikke vil fungere dersom det er bilde av tekst. Derfor vil vi se på et alternativ til å formidle samme informasjon via tekst i stedet.

Innhold som bryter kravet

Ettersom kurset har problemer med å ikke være responsivt, har det også problemer med ulike skjermstørrelser. Derfor vil det også være avvik på dette kriteriet.

Innhold som bryter kravet

Å lese en nettside/kurs med utvidet avstand mellom bokstaver og linjer er bra for brukere som er synshemmede eller har problemer med å lese, som dyslektikere. For at denne funksjonaliteten skal fungere, er det viktig at informasjonen ikke skjules bak annet innhold og at brukeren kan lese alt innholdet uten større problemer. Ettersom kurset ikke er responsivt i dag, har det også problemer med dette kriteriet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På kurset ser vi at brukerne ikke får fokus på lenker og knapper. Dette betyr også at tastaturbrukere ikke kan lese tekst som er inne i rulleelementer.

Vi finner også et par modale vinduer i kursene. Disse kan ikke fokuseres på med tastaturet og kan derfor heller ikke lukkes med tastaturet.

For at alle elementene skal være tilgjengelige med tastaturet, må vi gjennomgå hvordan disse elementene er kodet og bruke semantiske elementer som <a> og <button>.

Innhold som bryter kravet

Det er flere visuelle knapper som ikke får fokus ved hjelp av tastaturet. Dette gjør at brukere blir sittende fast i et bestemt innhold i kurset og ikke kan gå videre. I kurset er det knapper for lignende funksjonalitet som heller ikke får fokus – som «Bytt rolle» og «Tilbake».

Dette gjør det vanskelig for tastaturbrukere å aktivere elementer i kurset. Som vi skriver under punkt 2.1.1 er det nødvendig med en grunnleggende gjennomgang av koden slik at den er korrekt i henhold til standarden.

Innhold som bryter kravet

Etter en stund vil man automatisk logges ut av kurset, hvor det ikke er mulig å forlenge økten. Dette kan oppstå når brukeren har forlatt enheten sin en stund. Her finnes det ingen advarsel for brukeren, hvor vi ser på alternativer hvor brukerne kan forlenge økten sin. Dette er et problem for alle brukere, men mest for brukere med kognitive vanskeligheter.

Innhold som bryter kravet

Siden kurset ikke fungerer for de som bruker tastaturet, går fokuset fra fullskjerm-knappen ned til "Fortsett til"-knappen.. Dette fører til at det hopper over alt hovedinnholdet i kurset. Dette påvirker mange brukere som trenger tastaturet for navigering.

Innhold som bryter kravet

I kurset ser vi at de har knapper som trenger bedre beskrivelser, slik at brukere som ikke ser og bruker skjermleser tydelig forstå hva knappene går ut på. Lenker skal også formidle om lenken åpnes som PDF eller i et eksternt vindu. For å gjøre det klart for brukeren. Vi vil gjennomgå og etablere retningslinjer for hvordan vi utformer lenker.

Innhold som bryter kravet

I kurset har de flere interaktive objekter som ikke er tilgjengelig for tastaturbrukere. Det som menes med interaktive objekter, er objekter som knapper og lenker som utfører en form for handling eller navigeringssteg i løsnningen. Brukere som er avhengige av tastatur bruker ofte tabulator for å navigere seg mellom interaktive objekter, og på dette kurset vil ikke en fokusmarkering dukke opp.

Vi vil se på å ha en tydelig fokusmarkør som fungerer for alle brukere.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kurset settes med språkattributtet "en" i stedet for "no".. Dette påvirker lesingen for de som har skjermlesere eller andre lesehjelpemidler. Derfor vil vi se på å supplere koden med språkkoden «no». Slik at innholdet leses opp riktig. Vi planlegger å fikse dette i 2023.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger i kurset i dag visualiseres med ikon og rød farge – noe som er bra! Men vi mangler en feilmelding i teksten. For å gjøre det klart for brukeren hva som har gått galt. Derfor har vi et avvik på dette kriteriet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet avvik angående dette kriteriet på kurset. Dette inkluderer blant annet:

 • Et modalt vindu på kurset som ikke er korrekt kodet. Den vises og fungerer som et modalt vindu, men den mangler de nødvendige attributtene.
 • Enkelte knapper er ikke korrekt kodet som knapper.
 • Enkelte interaktive objekt formidler ikke når de er minimert eller utvidet.

Dette er feil som er i koden. Det er imidlertid viktig at de er løst for brukergruppen som trenger skjermleser og stemmestyring.

Innhold som bryter kravet

Det er en fremdriftslinje som ikke formidles til brukere som bruker skjermlesere i dag i kurset. Derfor har vi avvik på dette kriteriet.

Vi vil gjennomgå slik at koden fylles ut med de nødvendige attributtene som trengs for at informasjonen skal nå alle brukere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .