Tilgjengelighetserklæring for Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

  • Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading
  • HELSE BERGEN HF, organisasjonsnummer 983 974 724
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

"Kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading - en hjelp for kommunar som skal utarbeide kommunal handlingsplan om forebygging av selvmord" er laga av RVTS Vest.

RVTS Vest har fokus på å jobbe målretta med å gjere nettsider og digitalt innhald vi er ansvarleg for, tilgjengeleg for alle. Vi har universell utforming som viktig del av opplæring og informasjon til alle ansatte ved verksemda.