Tilgjengelighetserklæring for nyemetoder.no

 • nyemetoder.no
 • HELSE SØR-ØST RHF, organisasjonsnummer 991 324 968
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE SØR-ØST RHF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nyemetoder.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har fortsatt enkelte eldre webinarer som ikke er tekstet. Fremtidige videoer vil oppfylle kravet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Innholdet pr. dag (30.01.2024) er laget før kravet ble en del av kravspesifikasjonen. Nye videoer etter 1.2.2024 vil følge kravene. 

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med å tilpasse gammelt innhold etter overgang til ny løsning desember 2023.

 

Innhold som bryter kravet

Vi har ulik praksis på lenker i dag hvor de ser litt forskjellig ut rundt om i løsningen. Dette gjør at vi ikke oppfyller kravet.

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme bilder av tekst som er publisert før lovkravet. Vi jobber med å oppdatere artikler.

Vi har enkelte pdf-er fra andre instanser som kan bryte med kravet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har en del lenker i gamle tekster som må oppdateres med ny lenketekst med mål og kontekst.

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I dag brukes Optimizely sin 500-side (feilmeldingsside) ved større tekniske feilmeldinger. Vi ser på teknisk mulighet til å lage en en egen 500-side. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nye metoder arbeider med å innfri kravene til universell utforming på nyemetoder.no.
Vi jobber med å heve kompetansen både på å lage nettsider og innhold/dokumenter som holder universell tilgjengelighet.