Tilgjengelighetserklæring for nyemetoder.no

 • nyemetoder.no
 • HELSE SØR-ØST RHF, organisasjonsnummer 991 324 968

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE SØR-ØST RHF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nyemetoder.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det eksisterer flere tomme skjema merkelapper og tomme knapper som dermed ikke gir bruker et tekstalternativ. 

Dette er feil som ikke vil bli rettet da nettstedet er på vei over i ny løsning ila året.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler noen overskrifter og er ikke naturlig nivåer mellom overskrift og underoverskrifter. 

"Fant du det du lette etter" har ikke kobling til ja-knappen og nei-knappen som gjør det vanskelig for bruker å vite hva man svarer på.

Det finnes to måter å navigere på som ikke er kodet som to ulike nav.

Dette er feil som ikke vil bli rettet da nettstedet er på vei over i ny løsning ila året.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet er lagt opp til å bruke søkefunksjon og menyen er mangelfull. Du finner ikke alt innhold ved å navigere fra menyen.

Dette er feil som ikke vil bli rettet da nettstedet er på vei over i ny løsning ila året.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

De tomme overskriftene gjør det vanskelig å hoppe direkte til hovedinnhold.
Dette blir ikke rettet da nettstedet skal over i ny løsning ila året.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkeknappen mangler lenketekst som gjør at det er vanskelig for bruker og forstå hvor knappen fører.

Dette vil ikke bli korrigert da nettstedet skal over i ny løsning ila året.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Menyen har ikke et godt nok innhold og det er vanskelig å navigere i løsningen uten å benytte søk. Behov for mer innhold i menyen fra a til å.

Dette vil ikke bli rettet da nettstedet skal over i ny løsning ila året.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere tomme overskrifter gjør det vanskelig å manøvrere på siden.

Dette vil ikke bli rettet da nettstedet skal over i ny løsning ila året.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tilbakemeldingsfunksjonen mangler en visuell ledetekst. Den har mye informasjon som placeholder tekst i kommentarfeltet som forsvinner når bruker begynner å skrive. 

Dette vil ikke bli rettet da nettstedet skal over i ny løsning ila året.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke forståelig at ekspanderende overskrift kan ekspandere. 

Dette vil ikke bli rettet da nettstedet skal over i ny løsning ila året.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I tilbakemeldingsfunksjonen får ikke bruker lest opp hvor mange tegn som er igjen. Dette kan føre til at bruker fortsetter å skrive og tekst ikke blir med.

Dette vil ikke bli rettet da nettstedet skal over i ny løsning ila året.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med å lage et nytt og godt universelt utformet nettsted i løpet av året.