Tilgjengelighetserklæring for iveland.kommune.no

 • iveland.kommune.no
 • IVELAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 966 012
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
IVELAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på iveland.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstet lydopptak fra kommunestyremøter, da vi ikke har nødvendig programvare til dette. Dette kan føre til at de som har hørselsutfordringer ikke får med seg innholdet. 

Tilgjengelige alternativ

God lyd fra kommunestyremøtene

Innhold som bryter kravet

Dette vurderes ifm nye hjemmesider fra høsten 2023

Innhold som bryter kravet

Dette vurderes ifm nye hjemmesider fra høsten 2023

Innhold som bryter kravet

Dette vurderes ifm nye hjemmesider fra høsten 2023

Innhold som bryter kravet

Dette vurderes ifm nye hjemmesider fra høsten 2023

Innhold som bryter kravet

Dette vurderes ifm nye hjemmesider fra høsten 2023

Innhold som bryter kravet

Kontrasten er noe dårlig, dette blir endret fra høsten 2023 ifm med overgang til nye nettsider

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke testet dette punktet ennå

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dette vurderes ifm nye hjemmesider fra høsten 2023

Innhold som bryter kravet

Dette vurderes ifm nye hjemmesider fra høsten 2023

Innhold som bryter kravet

Det er mulig at feilmeldinger ikke er tydelig beskrevet med tekst, av og til kun en feilkode. Dette blir bedret i 2023 ifm med ny hjemmeside. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noe kodefeil vil kunne finnes. Dette rettes opp ifm nye hjemmesider høsten 2023


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi nettopp bestemt ny leverandør av nettsider og skjemaløsning. Mindre feil og mangler på nåværende hjemmeside prioriterer vi ikke å rette opp i, siden de er mindre alvorlige. Vi bruker heller tid på god universell utforming av ny hjemmeside.