Tilgjengelighetserklæring for trvgruppen.no

 • trvgruppen.no
 • TRV GRUPPEN AS, organisasjonsnummer 984 024 924
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TRV GRUPPEN AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på trvgruppen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å bruke forskjellige testverktøy.
Våre funn viser at de fleste bildene mangler Alt-Tag. I tillegg mangler søkefeltet label.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å bruke validator.w3.org + manuelt
Våre funn viser tom H1-tag på forside, H2-tag i stedet for H3 som overskrift under "Anskaffelser". "HMS & Kvalittspolitikk" mangler overskrift for innhold. Søkefelt mangler ledetekst. Tabell under "Historie" er ikke riktig kodet.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å bruke diverse verktøy og manuell sjekk.
Våre funn viser at lenker i footer mangler markering.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å bruke forskjellige testverktøy.
Våre funn viser at det er for dårlig kontrast på røde tekstlenker. For dårlig kontrast på røde knapper med hvit tekst.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å endre selve tekstestørrelsen opp til 200% i Firefox.
Våre funn viser at titler i meny blir kuttet. Ingress og titler over bilder blir mister lesbarhet.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å sjekke siden manuelt.
Våre funn viser at hele siden om anskaffelser er tekst i bilde.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å manuelt sjekke siden
Våre funn viser at “Les mer”-knapper må endre tekst. I footer lenkes også mottaker, ikke kun e-post adressen.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å manuelt sjekke nettsiden.
Våre funn viser at noen overskrifter og undertitler må være litt mer beskrivende.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å sjekke siden manuelt
Våre funn viser at det må være tydeligere hover på enkelte knapper ("Gå til nettside")

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å sjekke siden med diverse testverktøy.
Våre funn viser at søkefelt mangler Submit knapp.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å bruke diverse testverktøy.
Våre funn viser at søkefeltet mangler ledetekst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å bruke diverse testverktøy.
Våre funn viser at søkefeltet mangler ledetekst.

Innhold som bryter kravet

Vi har testet dette ved å bruke diverse testverktøy.
Våre funn viser at søkefelt mangler riktig navn.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .