Tilgjengelighetserklæring for trondelagsmodellen.no

 • trondelagsmodellen.no
 • TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 817 920 632
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på trondelagsmodellen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er lenker hvor bakgrunn skifter farger eller det er lagt på animasjoner ved mouseover. Det er bl.a. bokser på forsiden, lenker på siden roller og ressursbank.

Innhold som bryter kravet

Lite bruk av skjemafelter, men har et skjema under /tilbakemelding - her kunne 'din epostadresse' hatt autocomplete

Innhold som bryter kravet

Lenker i faq-svar, brødtekst har kun farge og ingen understrekning ved mouseover

Innhold som bryter kravet

Det er brukt illustrasjoner av modeller som inneholder bilde av tekst / samhandlingsprosessen 

Innhold som bryter kravet

Velkomstteksten på forsiden blir kappet på 1280px og zoom på 400%

Innhold som bryter kravet

Bildet av prosessmodellen på siden /samhandlingsprosessen har for lav kontrast med tekst og bakgrunnsfarge 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke benyttet "fokusordren" 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke laget noe nettsidekart/html-sitemap side e.l

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker som ikke har etiketter eller ledetekster

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle ikoner og knapper er identifiserbare

Innhold som bryter kravet

Tilbakemeldingsskjemaet kunne hatt bedre forklaring på når feltet ikke er/er feil utfylt.

Innhold som bryter kravet

Kommer forslag men viser til 3.3.1

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har to valideringsfeil knyttet til søkefeltet og height egenskapen til et bilde.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .