Tilgjengelighetserklæring for Scene Nord

  • Scene Nord
  • TROMS FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 068 128
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er helt åpne for tilbakemeldinger fra publikum. Til syvende og sist er det sluttbrukeren – våre konsertgjengere og andre interesserte – som vi er her for. Ta mer enn gjerne kontakt dersom du har ønsker eller tips til forbedring av vår nettside.