Tilgjengelighetserklæring for ntrm.no

 • ntrm.no
 • NORD TROMS MUSEUM AS, organisasjonsnummer 912 074 161
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORD TROMS MUSEUM AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ntrm.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

NTRM jobber med å ferdigstille tekstalternativ til innhold som ikke er tekst. Mediavekst AS har vist i kartlegging hva som gjenstår, og vil implementere tekstalternativ fortløpende vinter/vår 2023. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har en Youtube-video lagt inn på side (Utstillinger, 'Så kom dem og stjal hæsjestrengan våres - om fordommer og folkeminne om romani i Nord-Troms'. Videoen inneholder film og lyd, som beskriver utstillingen. Utstillingen er også beskrevet i tekst som innhold på samme side. Brukere som ikke nyttes av video og lyd får mindre, men lignende, innhold gjennom tekst. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har en Youtube-video lagt inn på side (Utstillinger, 'Så kom dem og stjal hæsjestrengan våres - om fordommer og folkeminne om romani i Nord-Troms'. Videoen inneholder film og lyd, som beskriver utstillingen. Utstillingen er også beskrevet i tekst som innhold på samme side. Brukere som ikke nyttes av video og lyd får mindre, men lignende, innhold gjennom tekst. 

Innhold som bryter kravet

NTRM jobber pågående med tilrettelegging og universell utforming på våre nettsider. Vi mangler intern kompetanse for å oppfylle dette kravet, og planlegger budsjettering for tjenestekjøp. Brukere med synsvansker eller dysleksi kan møte mangelfull tilrettelegging på nettsiden. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

NTRM jobber pågående med tilrettelegging og universell utforming på våre nettsider. Vi mangler intern kompetanse for å oppfylle dette kravet, og planlegger budsjettering for tjenestekjøp. Brukere med synsvansker eller dysleksi kan møte mangelfull tilrettelegging på nettsiden. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er en bildekarusell på nettsiden som atutomatisk veksler bilder. Denne kan ikke pauses. NTRM jobber pågående med universell utforming og budsjetterer for tjenestekjøp der vi ikke har intern kompetanse. Mangel på skjul/stopp/pause kan forstyrre annet innhold for personer med nedsatt kognisjon. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vårt arbeid med universell utforming av ikt er pågående. I 2022 gjorde Nord-Troms museum tjenestekjøp for veiledning og kodearbeid knyttet til UU på nettsiden. Vi har også en ansatt i 40% stilling som har ansvar for digitale flater, og dette videreføres i 2023. Ansatte skal fortsette arbeide slik rådgitt av Mediavekst AS, være i dialog med ledelse ved evt. behov for nye tjenestekjøp eller investeringer, og veilede andre ansatte for å sikre intern kompetanse på UU i ikt.