Tilgjengelighetserklæring for Min Skole

 • Min Skole
 • KRISTIANSUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 991 891 919
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Min Skole slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Forsiden, alle bilder mangler alternativ tekst, som gjør at brukere med nedsatt syn ikke får med seg innholdet i bildene. 

Presentasjoner er lastet opp som powerpoint fil, som ikke er et åpent format, og burde være tilgjengelig som pdf. Bilder på siden og i presentasjonene har ikke alternativ tekst.Her er et eksempel fra en av skolene.

Innhold som bryter kravet

Nettsidene har ikke egenproduserte videoer, men har embedded videoer fra eksterne som ikke er tekstet. Her er et eksempel fra Innlandet sin side.

Innhold som bryter kravet

Nettsidene har ikke egenproduserte videoer, men har embedded videoer fra eksterne som ikke er tekstet. Her er et eksempel fra Innlandet sin side.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er bygd med iframes som gjør at overskrifter, struktur og innhold ikke er tilgjengelig. 

Innhold som bryter kravet

Nettsidene har ikke søkefunksjon, har ikke alternativ navigasjon og er ikke bygd opp på en logisk måte i strukturen programmatisk, som gjør at brukeren kan ha problemer med å finne innhold eller bruke nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Tabeller på siden skalerer ikke i stående mobilvisning og er ikke responsiv. Det gjør at brukere kan gå glipp av informasjon, og vanskeliggjøre navigering, se eksempel her.

Innhold som bryter kravet

All tekst på toppen av sidene har tilfeller av for dårlig kontrast fordi det er bildebakgrunner. Kalenderen , "Vis flere nyheter" og "Vår visjon" feltet har tekst som har for dårlig kontrast med bakgrunnen. Med dårlig kontrast blir det vanskelig for brukeren å lese eller se innholdet tydelig. Se eksempel på denne forsiden.

Innhold som bryter kravet

Det er flere brudd på kravet på nettsiden, dette gjør at brukere kan ha vansker med å få vite om informasjonen i bildene, og at innholdet ikke er tilgjengelige for brukere med nedsatt syn. På forsiden er det et bilde som viser en tekstplakat. Det er også et bilde av en organisering for skolens trivselsteam. Siden har et verdihjul for mangfold er lagt som bilde.

Innhold som bryter kravet

Siden kan ikke zoomes inn til 400% uten at deler av innholdet blir kuttet. Et eksempel er bildet på siden om skolestart 2023, hvor toppen av bildet forsvinner ved zoom. Det gjør ar brukere som er avhengie av dynamisk tilpassning kan gå glipp av informasjon. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Menyvalget for "Velg seksjon" kan ikke fokuseres eller velges når brukeren bruker tastaturet til navigasjon. Det gjør innholdet bak den menyen utilgjengelig for brukere som navigerer med tastaturet. Selve menyen bak knappen fungerer. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden mangler knapp for å hoppe til hovedinnholdet, som gjør det vanskelig for brukeren å navigere siden, eller unngå unødvendig navigering. 

Innhold som bryter kravet

Sidetittler underlagt menyen for "Velg seksjon" vises som Nyheter uansett valgt trinn eller område (her er et eksempel), dermed er det vanskelig for brukere som trenger korrekte sidetitler å vite at de er på rett del av siden. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har en ulogisk og ufullstendig fokusrekkefølge. Brukeren får ikke fokusere menyene i toppmenyen, og sidemenyen må fokuseres gjennom før brukeren kommer til innholdet. Det gjør navigering av nettsiden vanskelig for brukere som navigerer etter fokusrekkefølgen, og gjør at de ikke får brukt deler av siden. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke søkefunksjon eller nettstedkart, som reduserer muligheten for navigering. Men nettsiden har konsekvent navigering. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden bruker iframes som gjør at overskrifter ikke er tilgjengelige programmatisk, som gjør at brukere med nedsatt syn ikke kan bruke overskrifter for å navigere sidene. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket på siden er ikke bestemt i koden, som gjør at leseprogrammer ikke får vite hvilket språk innholdet på nettsiden har, dermed kan brukere oppleve at teksten leses opp med feil språk. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er bygd med iframes, og navn roller og verdier er i stor grad ikke bygd inn i koden, og nettsiden har landmarks. Det gjør at brukere som er avhengige av dette for å bruke siden vil ha vansker med bruk, eller ikke kan navigere siden. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Feil på sidene er meldt inn til leverandør og innholdsansvarlig blir informert om innholdsfeil som må rettes. Leverandør har varslet at dagens nettsider blir erstattet av nye nettsider som skal overholde universell utforming i løpet av mars/april.

Fordi alle minskole sidene til kommunen bruker samme nettsted-løsning og har samme innholdet omfatter denne erklæringen alle nettsidene. Ved behov for individuelle erklæringer i fremtiden blir de opprettet.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med universell utforming på IKTOrkide sine sider her:
https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming/