Tilgjengelighetserklæring for Fagernes kulturhus

 • Fagernes kulturhus
 • NORD-AURDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 908
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORD-AURDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Fagernes kulturhus slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alternativ tekst mangler på bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet inneholder klipp om hver film som er forhåndsinnspilt (filmtrailer). Teksting fremkommer ikke på disse videoene. Tekstalternativ er plassert under, men er vanskelig å innfri kravet om lik rekkefølge som filmen.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Video produsert før 01. februar 2024.

Innhold som bryter kravet

<li> må være innkapslet i <ul>.

Innhold som bryter kravet

Flere feilmeldinger for dårlig kontrastforhold. Eksempler er tidspunkt filmer er ferdig, samt alle tilfeller der sekundærfarge #9383a6 brukes sammen med hvit tekst. I tillegg til hvit tekst i footer.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å forlenge tidsbegrensningen ved valg av sete i kinosalen. 

Innhold som bryter kravet

Bildekarusell på forsiden kan ikke stoppes.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke snarvei for å hoppe til hovedinnholdet på sidene.

Innhold som bryter kravet

Noen fokusmarkeringer mangler, datovelgeren (kalender)

Innhold som bryter kravet

Lenker til ebillett er merket for dårlig (for å kjøpe billett)

Innhold som bryter kravet

Noen elementer mangler synlig fokusmarkering.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ingen språkdefinisjon i html-koden.

Innhold som bryter kravet

Språkendringer i tekst er ikke kodet inn med markører for dette.

Innhold som bryter kravet

Feilmelding forteller hvilket felt som mangler og er kodet som tekst. Feltet må også bli visuelt markert.

Innhold som bryter kravet

Ikke tilstrekkelig forslag for løsning ved feil ved f.eks ugyldig epost.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har flere kritiske feil og syntaksfeil.

Innhold som bryter kravet

Lenker mangler kjennbar tekst.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .