Tilgjengelighetserklæring for hedmarken-brannvesen.no

 • hedmarken-brannvesen.no
 • HEDMARKEN BRANNVESEN, organisasjonsnummer 983 433 456
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HEDMARKEN BRANNVESEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hedmarken-brannvesen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler alttekst på bilder

Innhold som bryter kravet

Lydklipp uten tekstalternativ

Innhold som bryter kravet

Skjemafelter uten label, tomme headers

Innhold som bryter kravet

Skjemafelter ikke kodet med formål

Innhold som bryter kravet

Linker som er vanskelige/umulige å se

Innhold som bryter kravet

Lyd starter automatisk, for mange tabulator-steg for å pause.

Innhold som bryter kravet

For lav kontrast mellom tekst og bilder

Innhold som bryter kravet

Statisk fontstørrelse, for lav linjehøyde

Innhold som bryter kravet

Skjema med bilde av tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Dukker opp lenker i hurtigvisning av PDF-er ved bruk av tastatur. Skjemaer som bare er bilder, som ikke tillater navigering med tastatur

Innhold som bryter kravet

PDF-er uten tittel

Innhold som bryter kravet

Linker uten tekstalternativ, og som er vanskelige/umulige å se

Innhold som bryter kravet

Søkefunksjonen finner ikke direkte frem til sidene, f.eks "hjemmetjenesten"

Innhold som bryter kravet

Vanskelig å finne elementet man er på ved hjelp av tastaturet

Innhold som bryter kravet

Flere linker med samme tekst, til forskjellig side

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer varsler om feil i visse felter, andre ikke.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Element ID brukt flere ganger på samme side

Innhold som bryter kravet

Får ikke opp melding da man skrur av JavaScript, menyer fungerer ikke ordentlig uten


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hedmarken brannvesen lanserte i 2022 ny nettside som langt på veg oppfyller kravene til universell utforming.

Vi vil fortløpende arbeide med utbedringer med veiledning fra vårt interkommunale IKT-selskap med følgende hovedfokus:
• Få på plass alt-tekst til bilder som er brukt
• Få på plass dynamisk fontstørrelse på all tekst og tilpasse linjehøyde
• Etablere tekstalternativ til linker
• Få på plass tydeligere kontrast mellom tekst og bakgrunn
• Få på plass unike Element ID’er
• Vurdere hvordan vi håndterer feil og mangler relatert til eksisterende PDF-dokumenter
• Rette opp i enkelte identifiserte feil og mangler.