Tilgjengelighetserklæring for 116111.no

 • 116111.no
 • KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE OG MESTRING, organisasjonsnummer 874 772 682
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE OG MESTRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på 116111.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det jobbes med å oppdatere dette. Er klart i løpet av april/mai 2024

Tilgjengelige alternativ

Det jobbes med å oppdatere dette. Er klart i løpet av april/mai 2024

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Video som ligger inne er ikke tekstet. Må gjøres av leverandør av video

Tilgjengelige alternativ

Video som ligger inne er ikke tekstet. Må gjøres av leverandør av video

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Er vanskelig å gjøre noe med i de videoene som er laget.

Innhold som bryter kravet

Det jobbes med å oppdatere dette. Er klart i løpet av april/mai 2024

Tilgjengelige alternativ

Det jobbes med å oppdatere dette. Er klart i løpet av april/mai 2024

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Koden må oppdatertes for å synligjøre fokus og rydde opp i rekkelfølgen på hvordan tastaturnavigeringen skal gå. Når dette blir oppdatert vil enn unngå tastaturfeller.

Tilgjengelige alternativ

Det jobbes med å oppdatere koden. Dette blir gjort i løpet av våren 2024

Innhold som bryter kravet

Koden må oppdatertes for å synligjøre fokus og rydde opp i rekkelfølgen på hvordan tastaturnavigeringen skal gå. Når dette blir oppdatert vil enn unngå tastaturfeller. 

Tilgjengelige alternativ

Det jobbes med å oppdatere koden. Dette blir gjort i løpet av våren 2024

Innhold som bryter kravet

Koden må endres for å definere innholdsblokker.
Det jobbes med å oppdatere koden. Dette blir gjort i løpet av våren 2024

Tilgjengelige alternativ

Koden må endres for å definere innholdsblokker.
Det jobbes med å oppdatere koden. Dette blir gjort i løpet av våren 2024

Innhold som bryter kravet

Koden må sjekkes og testes for å se om den innfri kravene. Eventuelle mangler må endres i koden.

Tilgjengelige alternativ

Koden må sjekkes og testes for å se om den innfri kravene. Eventuelle mangler må endres i koden.

Innhold som bryter kravet

Koden må oppdatertes for å synligjøre fokus og rydde opp i rekkelfølgen på hvordan tastaturnavigeringen skal gå. Når dette blir oppdatert vil enn unngå tastaturfeller.

Tilgjengelige alternativ

Koden må oppdatertes for å synligjøre fokus og rydde opp i rekkelfølgen på hvordan tastaturnavigeringen skal gå. Når dette blir oppdatert vil enn unngå tastaturfeller.

Innhold som bryter kravet

Koden må sjekkes og testes for å se om den innfri kravene. Eventuelle mangler må endres i koden.

Tilgjengelige alternativ

Koden må sjekkes og testes for å se om den innfri kravene. Eventuelle mangler må endres i koden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi holder på å jobbe med koden og håper at alt skal være løst i løpet av våren 2024.