Tilgjengelighetserklæring for kvæfjord.kommune.no

 • kvæfjord.kommune.no
 • KVÆFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 972 417 998
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KVÆFJORD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kvæfjord.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstalternativ til forsidebilde, på hovedsiden vår. Dette fordi det ikke er mulig å legge inn tekstalternativ i CMS-et vi bruker. Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i illustrasjonsbilde på forsiden. Det brukes også kart og diagrammer som kommer fra kartverket. Disse er ikke levert i et universelt utformet format, eller med alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet

Enkelte nedlastbare skjema bryter med kravet. Dette vil bli utbedret fortløpende, men be gjerne om skjemaet i et universelt utformet format ved behov.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden bryter noen steder med kravet ved at bolker og bokser på nettstedets hovedside ikke har riktig leserekkefølge. Dette er CMS-bestemt og vi vil be eier av nettløsningen om utbedring av avviket.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere knapper med vidersendingslenker på forsiden som bryter med kravet. Dette er noe som leverandør av CMS-løsningen må endre, og vi vil varsle videre.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det finnes kartutsnitt og bilder i artikler på nettstedet som ikke oppfyller kravet. Her ønsker vi gjerne tilbakemelding og kan oppgi alternativ tekst så langt det lar seg gjøre. Når det gjelder kartutsnitt forsøker vi å beskrive bildene så langt det lar seg gjøre.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet vårt bryter med dette kravet. Vi vil kontakte leverandør av CMS-løsning for utbedring av problemet.

Innhold som bryter kravet

"akkurat nå" fanen på landingssida vår kan potensielt bryte med dette kravet. Vi sender kravet videre til leverandør av CMS-løsningen vår.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Tidligere publisert innhold møter ikke kravet. Vi har dog lagt inn gode rutiner for framtidig oppfyllelse av kravet.

Innhold som bryter kravet

Tidligere publisert innhold møter ikke kravet. Vi har dog lagt inn gode rutiner for framtidig oppfyllelse av kravet.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte knapper og innhold på hjemmesiden vår som bryter med kravet. Dette er noe vi vil varsle leverandør av CMS-løsningen vår om, for utbedring.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er ingen muligheter for å endre språkvalg i den enkelte artikkel. Det overstyres fra CMS-løsninga.

Tilgjengelige alternativ

Tekst som står på et annet språk er også gjengitt på norsk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med nettstedet vårt for å få det mer forenelig med dagens krav til universell utforming. Vi har skjerpet våre rutiner ved oppretting av innhold på nettstedet i tråd med de nye kravene. Vi forsøker å holde oss fortløpende oppdatert på kravene som stilles.

Vi ønsker gjerne forespørsler på alternativer til universelt utformede dokumenter/artikler. Forespørsel kan sendes på e-post til postmottak@kvafjord.kommune.no .