Tilgjengelighetserklæring for oppdal.kommune.no

 • oppdal.kommune.no
 • OPPDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 983 003
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OPPDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på oppdal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Publiserte bilder mangler alternativ tekst.

Tilgjengelige alternativ

Bilder er som hovedregel lagt til som et supplement til tekstlig informasjon. 

Innhold som bryter kravet

Hvit tekst på blå bakgrunn og sort tekst på mørk blå bakgrunn tilfredsstiller ikke kravet til kontrast. Disse områdene vil være vanskelig å lese for brukere med moderat nedsatt syn og redusert fargesyn.

Tilgjengelige alternativ

Ved å trykke på kontrast-knappen på toppen av siden blir bakgrunnen sort og teksten hvit.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte tilfeller av tekst publisert som bilde på siden. 

Tilgjengelige alternativ

Bilder er som hovedregel lagt til som et supplement til tekstlig informasjon.

Innhold som bryter kravet

Knapper på siden har en bakgrunnsfarge som ikke har tilstrekkelig kontrast til generell bakgrunn. Disse elementene vil være vanskelig å lese for brukere med moderat nedsatt syn og redusert fargesyn.  

Tilgjengelige alternativ

Ved å trykke på kontrast-knappen på toppen av siden blir bakgrunnen sort og teksten hvit.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Siden inneholder lenker som ikke er visuelt identifiserbare og mangler tydelig beskrivelse av mål. Dette øker sannsynligheten for at brukerne ikke ser lenken eller velger å ikke åpne lenken.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .