Tilgjengelighetserklæring for bolgenkino.no

 • bolgenkino.no
 • LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF, organisasjonsnummer 992 079 142
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bolgenkino.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Bølgen kino viser trailere. Disse trailerne blir levert fra filmbyråer og vi har ikke anledning til å synstolke dem.

Tilgjengelige alternativ

Tekst er tilgjengelig.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte tekster på nettsidene som ikke lar seg forstørre i alle nettlesere. Tidlig i februar vil det være løst for de aller fleste deler av nettsiden, men det kan være enkelte frittstående merkelapper og overskrifter som ikke er justerbare.

Tilgjengelige alternativ

Teksten lar seg ikke forstørre, men den er der.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det går ikke å klikke på neste bilde i slideshow. 

Tilgjengelige alternativ

Ja, trykke på pilene for å gå til neste bilde.

Innhold som bryter kravet

Bruker får ikke informasjon når brukern ikke trykke på neste-pil på slideshow.

Tilgjengelige alternativ

Piler til å trykke på.

Innhold som bryter kravet

Annonser kan ha levende bilder/ animasjon som ikke lar seg stoppe.

Innhold som bryter kravet

Ingen mulighet for å hoppe til seksjon såvidt vi kan se.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I stor grad så er det leverandør av innhold og nettside som holder uu vedlikeholdt. Leverandør er Filmweb.no