Tilgjengelighetserklæring for RVTS Nord

 • RVTS Nord
 • UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, organisasjonsnummer 983 974 899
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på RVTS Nord slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har videoer som ikke er transkribert eller har tekstlig alternativ. Det gjør det vanskelig for noen brukere å dra nytte av innholdet. Grunnen er at filmene ble laget før dette kravet kom.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Videoene ble produsert før 1. februar 2022 og har således ikke teksting enda. Mange av disse kommer fra tredjeparter der vi ikke har mulighet til å påvirke/endre opprinnelsen. Konsekvensen er at videoen kan være vanskelig å oppleves av noen brukere.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettsiden har filmer som ikke er transkribert eller har tekstlig alternativ. Disse ble innspilt/publisert før 1. februar 2024 og er derfor ikke omfattet av regelverket


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsiden er oppgradert i 2024 og semantisk tittelhierarki er nå på plass.