Tilgjengelighetserklæring for Framsikt (SAK)

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SØR-AURDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Framsikt (SAK) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alternativ tekst er ikke angitt på alle bilder, en del har samme alternative tekst (alt=keyfiures) med antatt skrivefeil. 

Innhold som bryter kravet

Bruker elementet li uten ol eller lu i meny. Definerer ARIA forelder uten spesifikt barn. Definerer ARIA roller uten riktig forelder. Alle tre bryter med kravene til struktur og kan gi problemer med teknisk lesing av siden. Problem er rapportert til leverandør av tjenesten for utbedring.

Innhold som bryter kravet

Ved deaktivering av CSS presenteres sidene med samme innhold og rekkefølge. Innhold oppleves mindre intuitivt, når man klikker på lenke oppdateres siden lengre nede og man må skrolle ned på siden for å se at det er endringer. Det er store tomrom på sidene slik at bruker får opp en helt hvit side før nytt innhold vises. Dette er vanskelig å oppfatte for bruker av siden når CSS er deaktivert. Pop-up fungerer dårlig, innhold i pop-up er lite synlig da informasjon legger seg over annen og er vanskelig å skille fra tekst som ligger under. Kravet er meldt til systemleverandør for å etterspørre om feil kan rettes eller om kravet er for omfattende å innfri.

Innhold som bryter kravet

Lenker er tydelig, meny med stiplet linje som blir hel ved mouseover. Pop-up menyer er kun basert på farge og ikke understreket eller stiplet for å vise at det er en lenke. Gir problemer for personer med nedsatt syn eller blinde ved at det er vanskeligere å oppfatte lenke. 

Innhold som bryter kravet

Logo til Framsikt, nede til venstre har kontrast 3,33:1 og kravet er 4,5:1. Gir dårligere synlighet for logo til leverandør, vurderes å ha liten konsekvens for sluttbruker.

Innhold som bryter kravet

Tekst forsvinner når den økes til 200%, noe av teksten er også skjult når man ser på siden, menypunkt er ikke tilpasset tekst som er lagt inn i denne og gir dårligere forståelse av hva menypunkt viser. Feilene er meldt til systemleverandør.

Innhold som bryter kravet

Tekst forsvinner når den økes til 200%, noe av teksten er også skjult når man ser på siden, menypunkt er ikke tilpasset tekst som er lagt inn i denne og gir dårligere forståelse av hva menypunkt viser. Feilene er meldt til systemleverandør.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes header (h1) uten innhold. 

Innhold som bryter kravet

Synlig tekst og navn for tilgjengelighet er ikke det samme.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er feil i parsing av side på W3C NU Html tester, duplikat id i linjer for presentasjon. id="homeBannerImageInfo", id="BookMarksContent", id="Line_18", id="expandCollapseServiceArea"

Påvirker bruk med nettleser der id benyttes for navigering, eksempelvis personer med nedsatt syn.

Innhold som bryter kravet

Element bruker ARIA roller som ikke er tillatt. Problem er rapportert til leverandør av tjenesten for utbedring.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi går i dialog med Framsikt for utbedring av feil.