Tilgjengelighetserklæring for nomebib.no

 • nomebib.no
 • NOME KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 963 371
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NOME KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nomebib.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av bilder gjennom alternativ tekst mangler på mange av bildene.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Overskrift brukt feil i en widget/plugin (kontakt). Kan gi feil i strukturen på siden. 

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Søk i siden og søk i bibliotekets database (katalog) kan være vanskelig å skille fra hverandre for svaksynte og blinde. Dette må rettes i koden til plugin/widget.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Krav til fargekontrast er ikke oppfylt i plugin: "info fra biblioteket", kontakt og footer. Dette gir utfordringer for rødgrønn-fargeblinde brukere, men det er lagt inn verktøy for å bedre lesbarheten.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Tekst kan forstørres så mye som trengs, men det er noe problemer med overskrifter i widgeter hvor bokstavene flyter i hverandre.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke angitt hvor mye nettsiden kan zoomes inn. Dette går ut over lesbarheten for brukere med redusert syn.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Ingen løsning for overstyring av tekstavstand på nettstedet, utenom generell forstørring. Dette kan gjøre det vanskeligere for synshemmede å lese all tekst.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Lenker under info fra biblioteket blir kun synlige ved å bevege musepeker over. I tillegg er fargekontrasten svært dårlig for lenkeskriften mot bakgrunnen.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Menyen kan ikke brukes ved hjelp av tastatur. Brukere som navigerer med tastatur mangler enkel tilgang til noen av undersidene.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Kommer ikke tilbake til forrige side.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Dette er ikke mulig da nettstedsmalen er ikke bygd opp på blokker. For brukere som navigerer med tastatur gjør dette at nettstedet er tyngre å navigere.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Mål og funksjon fremgår ikke alltid av lenketeksten.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Plugin for åpningstider mangler overskrifter.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Dette gjør det vanskeligere å navigere i for personer som bruker taleinput.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Kodefeil i standardmal må rettes opp. Det er gitt lik id for innlegg. Disse feilene kan gå ut over pålitelighet  og forutsigbarhet ved bruk av forskjellige nettlesere og hjelpemiddelteknologi.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 

Innhold som bryter kravet

Bilder manger tekstalternativ/ mål for bildet, bla meny (forsiden), noe som gjør det vanskelig for brukere som bruker hjelpemiddelteknologi.

Vi jobber med helt nye nettsider der dette kravet vil bli ivaretatt. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I arbeid med universell utforming ser vi at våre nettsider ikkje møter mange av krava, vi er difor i gang med arbeid mot ei ny nettside som kan være tilgjengelig for alle.