Tilgjengelighetserklæring for Hjemmeside Alvdal kommune

 • Hjemmeside Alvdal kommune
 • ALVDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 984 194
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ALVDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hjemmeside Alvdal kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler ALT-TEXT på bilder. Dette er ikke på plass grunnet kapasitetsutfordringer i organisasjonen.

Innhold som bryter kravet

Å produsere tekst av som er "privat-produsert" er en jobb vi ikke har hatt kapasitet til å utføre.

Innhold som bryter kravet

Å tekste videoer som er "privat-produsert" er en jobb vi ikke har hatt kapasitet til å utføre.

Innhold som bryter kravet

Noen sider inneholder flere H1 tagger (Hovedoverskrift/Overskrift 1). Alle underside har duplikater av H1-tagg. Riktig bruk av overskrifter må gåes igjennom.  
  
Tabeller bør bruke tabell overskrift (TH). Dette mangler I dag. Kan kanskje løses I CMS.  
  
Stil på punktliste med tall bør rettes opp, da det er for liten plass mellom kulepunkt og tekst. Tekstbrytingen er ikke heller korrekt. Dette løses I CMS 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å åpne/lukke tekstbokser. Dette er en feil I CMS, og må rettes av leverandør  


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .