Tilgjengelighetserklæring for roros.kommune.no

 • roros.kommune.no
 • RØROS KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 898 743
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RØROS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på roros.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen får infofilmer fra eksterne nettsider, med undertekster. Hørslshemmede kan se filmen med undertekster. Vi har ikke oppsummering av innhold i tekstformat  for brukere som trenger dette. Det kommer vi til å ordne.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har opptak av kommunestyremøter uten undertekster. Vi skal legge lenker til møteprotokollen (pdf) lett tilgjengelig nær hver video.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har opptak av kommunestyremøter uten undertekster. Opptakene er svært lange (de lengste over 6 timer), og dialekt gjør at autoteksting vil få for store feil.

Innhold som bryter kravet

Vi har en møtekalender som er en importert tabell fra 3. partsleverandør, som vi klarer å lese med skjermleser. Vi bytter leverandør, tidligst H1 2024, og der er vårt krav at UU skal være oppfylt

Innhold som bryter kravet

Vi har utvidbare tekstbokser, uten instruksjon om at du kan trykke på knappen for å utvide slik at teksten blir synlig.

Vi har også koblinger i toppmenyen som ikke har instruksjon om hva de er. (min side og hamburgermeny)

Alle nevnte feil følger vi opp sammen med utvikler

Innhold som bryter kravet

Vi har noen skjemafelter flere steder på siden, som er mangelfullt kodet med formål og instruksjon. (postliste, møtekalender, søkefelt, bibliotek-søk). Det gjør at noen brukere ikke vil klare å bruke dem.

Innhold som bryter kravet

Noen steder på vår nettside så har fargen på lenker lav kontrast. I tillegg, for nesten alle lenker, vises det ikke at det er en lenke når musepeker holdes over (hoover) 

Innhold som bryter kravet

Vi tror vi har tekster med fast linjehøyde (som ikke kan overstyres av brukeren), på deler av nettstedet. Dette vil vi følge opp og rette hvis funnet det stemmer 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Datovelger på postliste kan ikke betjenes med tastatur.

Tilgjengelige alternativ

Du kan skrive inn dato.

Innhold som bryter kravet

Det er utvidbare bokser på sidene våre, som du ikke får åpnet med bare tastatur, eller bare skjermleser

Innhold som bryter kravet

Vi har bilder med lenke, som gjør at bildet åpner seg større. Dette skal ordne opp i.

Det er fortsatt mye bruk av "les mer" og "her" i lenker, som vi fortløpende tar opp med redaktørene. Vi øker innsatsen for å få en endring på dette.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler ledetekster på noen skjemafelter og knapper

Innhold som bryter kravet

fokusindikator er slått av for mange elementer. Vanskelig å se hvilket element som er i fokus ved tastaturnavigering

Innhold som bryter kravet

Vi har mangler i kodede ledetekster. Vi følger opp dette med utvikler

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har noe sørsamisk innhold på deler av det norske nettstedet. Dette er per i dag ikke merket som sørsamisk.

Tilgjengelige alternativ

Innholdet finnes både på norsk og sørsamisk

Innhold som bryter kravet

Noen søkefelter mangler feilmelding og tekstbeskrivelse av feilen, og er ikke merket som obligatoriske felter.

Tilgjengelige alternativ

Søkefelter som mangler feilmelding gjelder livesøk. Melding kommer i resultatsiden når brukeren har trykket på søkeknappen

Innhold som bryter kravet

Noen inputfelter mangler forståelig ledetekst. Noen obligatoriske felter er ikke markert.

Innhold som bryter kravet

Noen inputfelter gir ikke feilmelding eller forslag ved feil, selv om de er feil utfylt

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen funksjoner, som meny og utvidbare bokser, er ikke kodet som knapper, og har heller ikke ledetekster.

Innhold som bryter kravet

Ingen av inndatafeltene oppfyller dette kravet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Røros kommune har vedtatt satsing på universell utforming og klart språk gjennom utviklingsstrategi, digitaliseringsstrategi og kommunikasjonsstrategi.

Arbeidet med å forbedre universell utforming på nettstedet vårt er et løpende arbeid, og en prioritert arbeidsoppgave.

Vi stiller også krav til universell utforming i anskaffelser knyttet til publikumsløsninger.