Tilgjengelighetserklæring for Framsikt Sunndal kommune

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SUNNDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Framsikt Sunndal kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På forsiden vil bilder som er ingress ikke vise alternativ tekst.
Bilder på forsiden viser alternativ tekst noen ganger, andre ganger ikke.

Vi har rapport dette til leverandør.

Analyseelement - Befolkningsdata - Graf med tabell: Graf mangler alternativ tekst, men har visuelt alternativ i form av tabell. Tabellen fungerer ikke optimalt med skjermleser og tastatur da tabellen er delt i to, men ser ut som én.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

W3C-validator rapporterer 13 feil.
 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Alternativ tekst kommer helt til slutt, ikke sammen med bildet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Symboler som er brukt i tabeller mangler alternativ tekst.
(Positiv, negativ eller nøytral trend).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hjelpetekst på fargede menyelementer har for lav kontrast.
Sunndal kommune (framsikt.net)

Tilgjengelige alternativ

Teksten på knappen er ok (samme som alternativ tekst).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Menyknapper kutter tekst og vi ser ikke hele knappeteksten.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekst på knapper forsvinner.
Befolkningsdata - kun tabell: Innhold i tabell går tapt før 400% zoom.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sunndal kommune (framsikt.net)

Tekst i flere menyknapper blir kuttet og forsvinner.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fungerer ikke.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Har ikke hopp til innhold.
13 ARIA landmark feil.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er inkonsekvent tekst/lenke for å komme tilbake til hovedsiden.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

15 feil i W3C-validator.
13 feil i ARIA landmark.

Innhold som bryter kravet i regelverket

13 Aria landmark feil.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt