Tilgjengelighetserklæring for Hemsedal.kommune.no

 • Hemsedal.kommune.no
 • HEMSEDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 952 701
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HEMSEDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hemsedal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Film på artikkel innenfor landbruk og miljø som ikkje er teksta. 

Innhold som bryter kravet

Videoer fra kommunestyremøter/folkemøter har ikkje vorte teksta i etterkant. 
Kapasitet/kompetanse gjer at det ikkje har vorte utført. 
Konsekvens er at personar som har behov for synstolking ikkje får med seg innhaldet. 
Innhaldet er tilgjengelig på skrift via protokoller fra kommunestyremøtene. 

Tilgjengelige alternativ

Protokoll fra møter

Innhold som bryter kravet

Det er avdekket at det ligger tomme overskrifter på noen artikler. 

Innhold som bryter kravet

Det ligger bilder istedenfor tekst på flere artikler, blant annet beregning av eiendomsskatt og kvardagsrehabilitering. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Flere steder med dårlig sidestruktur, hoppes over overskriftsnivå. 

Innhold som bryter kravet

Bildegalleri, markøren er ikke synlig nårman hopper mellom funksjonsknappene på toppen. Eiendomsskatt, hvordan beregnes eiendomsskatten

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Flere steder er det to elementer på samme side som har lik ID. Gjelder artikler under arealplanlegging. 

Innhold som bryter kravet

Ved bruk av oversettelsesfunksjon dukker det opp et banner som mangler tekstalternativ. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere for å kunne lese opp antall søketreff etter ett søk er gjennomført. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .