Tilgjengelighetserklæring for www.karmoy.kommune.no

 • www.karmoy.kommune.no
 • KARMØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 791 901
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KARMØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.karmoy.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden støtter ikke opplesning av tekst, dette vil komme i ny nettløsning i 2023. Videoer på nettsiden er i hovedsak tekstet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det er kjøpt inn nytt nettsted i Karmøy kommune etter en prosess i 2022. Acos CMS er ny leverandør av nettsted til Karmøy kommune. Implementeringen av det nye nettstedet startet tidlig i 2023 og det ble lansert i juni samme år. Fra start er det lagt stor vekt på skolering av medarbeidere for å sikre universell utforming av sidene. Det er videre god kommunikasjon med leverandøren (ACOS) om hva som er kommunens oppgaver og hva som er leverandørens. Tilgjengelighetserklæringen er gjennomgått etter at det nye nettstedet ble tatt i bruk.

Det vil bli i tida framover bli arbeidet systematisk for at leverandører som leverer fagsystem og apper oppfyller krav til universell utforming. Det vil også blir arbeidet internt for at den enkelte saksbehandler er kjent med lovkravene. Universell utforming vil på sikt være et nødvendig og pågående arbeid som en del av den daglige driften i kommunen.