Tilgjengelighetserklæring for mjosmuseet.no

 • mjosmuseet.no
 • MJØSMUSEET AS, organisasjonsnummer 987 828 293
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MJØSMUSEET AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på mjosmuseet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi jobber med å fylle ut alt tekst på våre publiserte illustrasjoner, og vil forsøke å gjennomføre det i løpet av 2024. 

Konsekvens for brukeren er at ikke alle bilder vil bli beskrevet/lest opp ved bruk av leselist.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen få videoer på nettsiden, fra tre skoleproduksjoner i Den kulturelle skolesekken. Vi har ingen ansatte som kan videoredigering, og har bare tilgang til filene via en delingsside fra personen som i sin tid langet dem. Vi har som mål at filmene skal få tekst. 
Konsekvensen for brukeren er at hørselshemmede ikke får samme utbytte av innholdet som andre.

Innhold som bryter kravet

Vi bruker karttjenester fra google maps, hvor det ved testing kommer opp at kontrasten er for dårlig. Dette betyr at synshemmede ikke kan få med seg informasjonen kartet er ment å gi. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .